MAP Cashflow

Op het dashboard zijn twee lijnen zichtbaar, namelijk: Cashflow Gap en Expected Cashflow Gap, gebaseerd op uw eigen data. De Cashflow Gap lijn betreft de cumulatieve stand van uw ontvangsten en betalingen gedurende het jaar. De Expected Cashflow Gap betreft de cumulatieve stand van uw ontvangsten en betalingen gedurende het jaar, inclusief de verschillende scenario parameters die beschikbaar zijn in het dashboard.