De impact van royalty’s op de douanewaarde

5 augustus 2020 - Op 9 juli 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) in de zaak Curtis Balkan (C‑76/19) geconcludeerd dat royalty's meegenomen moeten worden in de bepaling van de douanewaarde van halffabricaten die worden gebruikt voor de productie van in licentie vervaardigde eindproducten waarvoor royalty's zijn betaald.

Feiten

Curtis Balkan, gevestigd in Bulgarije, is een dochteronderneming van Curtis USA. De juridische relatie tussen deze twee vennootschappen is geregeld in de Service Management Agreement en de Patent Use Agreement. De Patent Use Agreement bepaalt dat Curtis Balkan royalty's betaalt aan Curtis USA. voor het gebruik van knowhow voor de productie van gelicentieerde eindproducten. Voor de productie zelf importeert Curtis Balkan halffabricaten van externe fabrikanten naar de EU en integreert deze in gelicentieerde eindproducten. Curtis USA reguleert de volledige productieketen, van de onderhandeling en gecentraliseerde aankoop van de onderdelen die nodig zijn voor de productie, tot de verkoop van de eindproducten. De componenten die in de producten zijn verwerkt, worden vervaardigd volgens specificaties die door Curtis USA worden opgelegd en  speciaal voor deze producten zijn ontworpen. Bovendien kan er geen andere leverancier worden gekozen zonder de goedkeuring van Curtis USA.
Bij een controle  hebben de Bulgaarse douaneautoriteiten vastgesteld dat  geïmporteerde goederen  (artikelen en onderdelen) door Curtis Balkan werden gebruikt voor de vervaardiging van goederen waarvoor zij aan Curtis USA royalty's hebben betaald. Deze royalty's zijn niet opgenomen in de douanewaarde die over de ingevoerde goederen werd aangegeven. De Bulgaarse douaneautoriteiten waren van mening dat de royalty's in de douanewaarde hadden moeten worden opgenomen en hebben de douanewaarde van de geïmporteerde goederen herzien door de royalty's erin op te nemen. Curtis Balkan heeft beroep en  hoger beroep aangetekend. De Bulgaarse rechtbank heeft het vonnis vervolgens vernietigd. De douaneautoriteiten hebben daarop beroep aangetekend bij het Hooggerechtshof, dat de zaak heeft doorverwezen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Samenvattend vraagt het verwijzende Hof of de artikelen 157(2), 158(3) en 160 van Verordening nr. 2454/93 dusdanig uitgelegd moeten worden. Een deel van de royalty's die Curtis Balkan aan Curtis USA heeft betaald als tegenprestatie voor de levering van knowhow voor de vervaardiging van in licentie vervaardigde eindproducten in de EU, moet worden opgeteld bij de douanewaarde van de geïmporteerde halffabricaten die in de in licentie vervaardigde eindproducten zijn verwerkt.

Rechterlijke uitspraak

Het HJEU heeft besloten dat artikel 32(1)(c) van het douanewetboek,  in samenhang met de artikelen 157(2), 158(3) en 160 van Verordening nr. 2454/93, zo moet worden uitgelegd dat een evenredig deel van de royalty's die aan een moedermaatschappij worden betaald in ruil voor de levering van knowhow voor de vervaardiging van eindproducten, moet worden opgeteld bij de douanewaarde. Dit indien deze geïmporteerde halffabricaten worden opgenomen in de in licentie vervaardigde eindproducten en door de eerste vennootschap worden aangekocht bij verkopers die niet aan de moedermaatschappij zijn gelieerd.

Aan de volgende cumulatieve voorwaarden moet worden voldaan:

  • De royalty's of licentievergoedingen zijn niet inbegrepen in de douanewaarde.
  • De royalty's of licentievergoedingen hebben betrekking op de geïmporteerde goederen.
  • De koper is verplicht deze royalty's of licentievergoedingen te betalen als voorwaarde voor de verkoop van de te waarderen goederen.
  • De royalty's kunnen op passende wijze worden toegerekend op basis van objectieve en meetbare gegevens.

In dit geval is aan de eerste voorwaarde voldaan omdat de door Curtis Balkan aan Curtis USA betaalde royalty's niet zijn opgenomen in de douanewaarde van de geïmporteerde producten. Het is aan de Bulgaarse rechter om te bepalen of wel aan de andere voorwaarden is voldaan.

Impact op uw onderneming

Royalty's zijn vooral in het licht van de wijzigingen in het douanewetboek van de Unie een onderwerp van discussie. Wanneer royaltybetalingen deel uitmaken van uw toeleveringsketen, moet u bepalen of deze betalingen moeten worden opgenomen in de douanewaarde van de geïmporteerde producten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over  hoe u de douanewaarde of de impact van royalty's op de douanewaarde kunt bepalen? Neem dan contact op met Eline Polak per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25. Zij helpt u graag verder.