De optimale fiscale structuur: schenken en vererven - Deel 4 van 4

5 juni 2019 - Men heeft het vaak over ‘de ideale (fiscale) structuur’, maar bestaat deze eigenlijk wel? Wat voor u als transportonderneming de ideale structuur is, hangt af van uw wensen met betrekking tot de onderneming en uiteraard het soort transportonderneming dat u heeft.

Wij nemen daarbij de volgende (levens)fasen van de onderneming onder de loep:

In het laatste artikel van deze reeks gaan wij in op de aandachtspunten bij het schenken en vererven van uw transportonderneming. Het is van belang op tijd na te denken over de overgang van uw transportonderneming naar uw beoogde bedrijfsopvolger. Wilt u de onderneming overdragen aan uw kinderen of heeft u bijvoorbeeld een geschikte werknemer binnen uw transportonderneming die uw onderneming over zou willen nemen? Het is belangrijk dat u als ondernemer nadenkt over wie u kan en wil opvolgen en dat u onderzoekt hoe dit fiscaal zo voordelig mogelijk kan worden gedaan.

EEN VOORBEELD

Eén van uw kinderen wil de transportonderneming gaan voortzetten. Naast de vraag of hij / zij de capaciteiten heeft, is het ook belangrijk tijdig een juiste structuur alsmede een fiscale en financiële strategie te bepalen. Hieronder zullen wij allereerst, uitgaande van een holdingstructuur, kort ingaan op de situatie waarbij u alleen de aandelen in de Werk bv schenkt en de aandelen in de Holding bv zelf houdt. Dit is in de praktijk niet ongebruikelijk, vanwege het feit dat in de Holding bv meestal de activa zitten voor uw oude dag (geld, beleggingen, beleggingspanden etc.).

Indien u ervoor kiest om de aandelen in de Werk bv te schenken aan de bedrijfsopvolger, dan wordt voor de inkomstenbelasting een dividenduitkering geconstateerd van de Holding bv aan u in privé. Deze dividenduitkering wordt geconstateerd, omdat u wel rechtstreeks in het bezit dient te zijn van de aandelen in de Werk bv om deze te kunnen schenken. Het uitkeren van dividend aan de aandeelhouder heeft als gevolg dat er 25% aanmerkelijkbelangheffing (tarief 2018) is verschuldigd over de waarde van de onderneming. Afhankelijk van de exacte feiten en omstandigheden is er in deze situatie ook nog schenkbelasting verschuldigd. In het kader van het schenken van uw onderneming is dit dus niet de meest ideale structuur. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om uw onderneming wel fiscaal voordelig te schenken aan uw bedrijfsopvolger.

EEN OPTIMALE STRUCTUUR INREGELEN

Om een fiscaal optimale structuur te bereiken, zou de ideale structuur bijvoorbeeld een structuur zijn waarbij u een Holding bv heeft waar de activa in zitten voor uw oudedagsvoorziening en een Holding bv die alle aandelen in de Werk bv houdt. Op deze manier kunt u de aandelen in de Holding bv die de aandelen in de Werk bv houdt, schenken aan uw bedrijfsopvolger en zorgt u ervoor dat u zelf de beschikking houdt over de middelen voor uw oudedagsvoorziening. De aandelen die u wenst over te dragen aan de bedrijfsopvolger kunnen, onder voorwaarden, zonder nadere belastingheffing overgaan op de bedrijfsopvolger. Het is voor een voorspoedige overdracht van uw transportonderneming naar de bedrijfsopvolger van belang dat de structuur op een juiste manier wordt ingeregeld.

MEER WETEN?

Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn om uw transportonderneming fiscaal optimaal over te dragen aan uw bedrijfsopvolger? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 95 of met Joost Grieving per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 71. Zij helpen u graag verder.