De overgangsmaatregelen van de Brexit: wat verandert er?

11 februari – Per 1 februari 2020 is de Brexit een feit. Tijdens de overgangsperiode, die loopt tot en met 31 december 2020, zal het Verenigd Koninkrijk worden behandeld als een EU-lidstaat. In deze periode zullen het Verenigd Koninkrijk en de EU onderhandelen over een nieuwe handelsovereenkomst.

De belangrijkste punten uitgelicht

In Nederland is er een verklarende nota gepubliceerd met enkele verduidelijkingen over de status van werknemers en individuele ondernemers, indirecte belastingen en de totale belastingpositie van ondernemingen tot eind 2020. We hebben de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet.

Werknemers en individuele belastingbetalers

Alle inwoners van het Verenigd Koninkrijk worden tot en met 31 december 2020 behandeld als iedere andere inwoner van de EU:

  • De inwoners van het Verenigd Koninkrijk die voldoen aan de voorwaarden voor de status ‘kwalificerend buitenlands belastingplichtig’ in Nederland, kunnen deze status behouden voor het gehele Nederlandse belastingjaar 2020.
  • De inwoners van het Verenigd Koninkrijk behouden het recht op de heffingskortingen van de werknemer en de inkomstengerelateerde combinatie-heffingskorting voor het gehele belastingjaar 2020 als ze voldoen aan de voorwaarden voor die heffingskortingen.

Btw en douane

  • Er is benadrukt dat de EU-regels voor indirecte belastingen tot en met 31 december 2020 voor het Verenigd Koninkrijk van toepassing zullen zijn.

Bedrijfsentiteiten

  • De toepassing van de deelnemingsvrijstelling is van toepassing gedurende het gehele kalenderjaar 2020.
  • Voor de fiscale eenheid met een top- of intermediaire onderneming in het Verenigd Koninkrijk blijft de toepassing van het fiscale eenheidsregime gedurende het gehele kalenderjaar 2020 ongewijzigd.

Conclusie

Het terugtrekkingsakkoord voorziet in een mogelijkheid tot verlenging van de overgangsperiode, maar op dit moment is het onduidelijk of dit zal gebeuren. Vooralsnog wijzigt er tijdens de overgangsperiode niet veel. Wel is het belangrijk om duidelijk te hebben dat bovengenoemde belastingbepalingen zullen worden gewijzigd en dat maatregelen moeten worden genomen om de risico’s te beperken.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over wat de overgangsperiode van de Brexit voor uw onderneming betekent en hoe u uw fiscale positie kunt behouden? Neem dan contact op met Eline Polak per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25. Voor specifieke vragen over de impact op uw personeel kunt u contact opnemen met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?