De rol van de jurist bij een transactie: het signaleren en mitigeren van risico's

14 mei 2020 - Bij vrijwel ieder aan- of verkoopproces ontstaat op een gegeven moment de behoefte om alvast ‘iets’ over de transactie op papier te zetten en daar dan ook samen een handtekening onder te plaatsen.

Grote verscheidenheid aan namen

Om dit ‘iets’ op papier te verwoorden, wordt een document opgesteld waarvoor wij de laatste jaren al veel verschillende benamingen voorbij hebben zien komen:

  • Intentieverklaring
  • (Indicatieve) Termsheet
  • Heads of terms
  • Heads of agreement
  • Letter of Intent (LOI)
  • Memorandum of Understanding

Niet-bindend

Hoewel de benaming van deze documenten steeds anders is, is het doel meestal hetzelfde. De partijen willen, niet-bindend, een raamwerk van afspraken maken om daarna samen richting een daadwerkelijke en bindende overeenkomst toe te werken. Dit zorgt ervoor dat beide partijen meer duidelijkheid krijgen en het vormt vaak ook een agenda voor het vervolg van het traject tot en met de closing van de transactie.

Wel bindend

Een document een naam geven die de indruk wekt van een vrijblijvend of niet-bindend karakter is onvoldoende om dat ook daadwerkelijk te bereiken. In veel gevallen is het echter geen probleem dat partijen al bepaalde bindende afspraken met elkaar maken. In die situaties is het wel zaak om heldere en duidelijke ontbindende voorwaarden op te nemen in het document. Partijen willen de overeenkomst immers kunnen ontbinden.

Herkennen van risico’s

Onze ervaring leert dat juristen bekwaam zijn in het herkennen van risico’s. Ze hebben daarmee soms – vanuit hun rol en vaak ingegeven door ervaring – de neiging om achter elke boom een beer te zien. Dat draagt niet altijd bij aan het realiseren van een transactie, wat wel het doel van de koper en verkoper is. Daarom raden wij aan eerst een hoofdlijnenakkoord te sluiten over de commerciële en financiële aspecten.  

Ieder zijn vak

De corporate finance adviseur kan een memo opstellen waarin de commerciële en financiële aspecten van een voorgenomen transactie worden vastgelegd. Dit memo wordt vervolgens door een gespecialiseerde advocaat of jurist als ‘input’ gebruikt voor het opstellen van een intentieverklaring.

Onafhankelijk en deskundig

Onze visie is dat een jurist volledig onafhankelijk dient te zijn. De rol van de jurist is om risico’s te signaleren en te mitigeren. De jurist kan daarom geen direct belang hebben bij een goede afloop van een transactie en moet als een soort geweten bij de afweging van de risico’s gebruikt kunnen worden. Het is logisch dat de jurist daarbij grondig en ook praktisch te werk dient te gaan. Denk hierbij aan het signaleren en bespreken van risico’s om daarna oplossingen te bedenken om deze te mitigeren. Vaak in een goed en ook stevig debat met de jurist die de tegenpartij vertegenwoordigt.

Mazars kan u helpen

De specialisten van Mazars Corporate Finance ondersteunen haar opdrachtgever en de ingeschakelde jurist bij het opstellen van en onderhandelen over een intentieverklaring. Door onze diepgaande kennis van en ervaring met de commerciële en financiële aspecten van transacties, zijn wij in staat om de jurist te voorzien van relevante input zodat de deal doorgaat. Dat is immers de belangrijkste reden waarom de koper en verkoper overeenstemming hebben bereikt  over de commerciële en financiële aspecten van de transactie.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Aron de Jong per email of per telefoon +31 (0)88 277 18 00 of met Joost Reefhuis per email of per telefoon +31 (0)88 277 17 68. Zij helpen u graag verder.