Dienstverlening tussen hoofdhuis en buitenlandse vaste inrichting en btw

31 maart 2021 - Onderlinge prestaties tussen een hoofdkantoor en zijn filiaal (vaste inrichting) zijn in de regel niet btw belast omdat deze worden gezien als één belastingplichtige. Hierop bestaan echter uitzonderingen.

Op 11 maart 2021 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) een langverwacht btw-arrest gewezen in de zaak Danske Bank (C-812/19). Het HvJ oordeelt in deze zaak dat de diensten die het Deense hoofdhuis aan zijn Zweedse vaste inrichting verricht wel onderworpen zijn aan btw.

Deze uitspraak heeft mogelijk een grote impact voor bedrijven die geen of een beperkt recht op aftrek van btw hebben.

Casus en btw-implicaties Danske bank

Het Deense hoofdhuis van Danske Bank in Denemarken is onderdeel van een btw-fiscale eenheid. Het hoofdhuis belast kosten voor IT-diensten door aan zijn vaste inrichting in Zweden.

Het HvJ oordeelt dat de Zweedse vaste inrichting geen onderdeel kan uitmaken van de Deense btw-fiscale eenheid. De btw-fiscale eenheid werkt niet over de landsgrenzen. Als gevolg hiervan zijn de Zweedse vaste inrichting en het Deense hoofdhuis als twee belastingplichtigen aangemerkt. De IT-diensten van het Deense hoofdkantoor aan zijn vaste inrichting in Zweden zijn derhalve belast met btw.

Gevolgen voor de Nederlandse praktijk

In de praktijk is de Belastingdienst in Nederland van mening dat een hoofdhuis en zijn vaste inrichting voor de btw één belastingplichtige vormen. De huidige zienswijze is dat het bestaan van een btw-fiscale eenheid dit niet wijzigt. Deze zienswijze wordt ook bevestigd in een Nederlands beleidsbesluit.

Op dit moment is het nog onduidelijk hoe de Belastingdienst de recente uitspraak van het HvJ in de praktijk zal toepassen.  

Meer weten?

Heeft u een hoofdhuis of een vaste inrichting in het buitenland, dan is het van belang de gevolgen van het Danske Bank arrest in kaart te brengen. Wilt u meer weten over de btw-heffing ter zake van onderlinge prestaties tussen een hoofdhuis en zijn vaste inrichting? Neem dan contact op met Eline Polak per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25 of met Bert Laman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 61. Zij helpen u graag verder.