DigiD- en ENSIA-audits tijdens de coronacrisis

26 maart 2020 - Vanuit Logius en VNG is bekendgemaakt dat de bestaande deadlines voor het inleveren van DigiD-rapporten en ENSIA-verantwoordingsrapportages worden verruimd als reactie op de huidige situatie rondom het coronavirus.

Voor beide geldt dat de deadline voor het aanleveren van het rapport verschoven is naar uiterlijk 31 mei 2020 in plaats van 30 april 2020. 

Deze informatie is relevant voor organisaties die een aansluiting hebben op de DigiD-overheidsdienst zoals gemeenten, zorg- en overheidsinstellingen, pensioenfondsen en -uitvoerders, alsmede IT-dienstverleners actief in deze sectoren.

Audits en penetratietesten op afstand

Vanuit Mazars kunnen wij u helpen te voldoen aan uw compliance behoefte, ook tijdens de coronacrisis. Dit geldt niet alleen voor DigiD- en ENSIA-audits, maar ook voor alle assurance gerelateerde opdrachten zoals ISAE 3000, ISAE 3402 en SOC 2-werkzaamheden. Onze audits en penetratietesten voeren wij op afstand uit om zodoende tijdig de rapportages op te leveren aan uw organisatie.

Fysieke bezoeken op locatie zijn daarbij niet noodzakelijk. Wij gebruiken tijdens onze audits tooling om op afstand mee te kunnen kijken op schermen, zonder dat aan uw kant daarvoor software hoeft te worden geïnstalleerd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe Mazars u kan helpen? Neem dan contact op met Achmed Bouazza per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 88. Hij helpt u graag verder.