Economisch beeld en subsidiemogelijkheden in 2021

24 november 2020 - Op Prinsjesdag heeft het kabinet de Miljoenennota voor 2021 bekendgemaakt. Een belangrijke conclusie uit de Miljoenennota en de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZ&K) is dat het kabinet, naast het aanpakken van de coronacrisis, nieuwe stappen voorbereid om de Nederlandse welvaart te bewaken en versterken. Op al deze terreinen liggen ook kansen voor bedrijven om maatschappelijke uitdagingen op te lossen, al dan niet met technische en sociale innovaties die gesubsidieerd kunnen worden.

WBSO in 2021

Het belangrijkste nieuws op Prinsjesdag over de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) was dat het subsidiepercentage in de eerste schijf schijf wordt verhoogd van 32% naar 40%. De verwachting is dat er in 2020 ook budget over zal blijven als gevolg van de coronacrisis, hoewel de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangeeft dat de impact van de coronacrisis op de R&D-werkzaamheden vooralsnog beperkt is. Dit overschot zal in 2022 toegevoegd worden aan het WBSO-budget.

Naast de verhoging van het WBSO-percentage, heeft staatssecretaris Keijzer van EZ&K enkele interessante overwegingen gedeeld over de positie van ICT binnen de WBSO. Hoewel hier nog geen daadwerkelijke aanpassingen zijn aangekondigd, wordt hierbij wel gehint naar een verruiming van de toepassing van de WBSO voor ICT-bedrijven.

MIT-regeling en SLIM-subsidie in 2021

De kansrijke MIT-regeling en SLIM-subsidie worden ook in 2021 weer opengesteld. De MIT-regeling is bedoeld om onder andere haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkingsprojecten te stimuleren. Bij de SLIM-subsidie komen eigen uren en externe kosten in aanmerking voor HR-werkzaamheden. Zeker de SLIM-regeling is voor elk mkb-bedrijf interessant dus benader de specialisten van Mazars voor meer informatie.

Meer weten?

Wilt u uw subsidiemogelijkheden verder laten onderzoeken of geholpen worden met subsidies, innoveren en financieren, zodat uw bedrijf de volgende stap kan maken? Uw contactpersoon bij Mazars helpt u graag verder. Of neem direct contact op met Huub Hendriks (Leap) per e-mail.