Een verantwoord bankwezen: benchmarkonderzoek 2020

Nu milieu-, sociale en governance-factoren (ESG: environmental, social en governance) en verantwoorde bedrijfsvoering in bredere zin een essentieel aandachtspunt vormen voor de banksector, heeft Mazars beoordeeld hoe banken duurzaamheid in hun commerciële aanpak verankeren.

Of het nu gaat om het ondersteunen van milieu-initiatieven of het erkennen van de maatschappelijke impact daarvan, de banksector werkt op een verantwoorde manier en verankert duurzaamheid in zijn eigenlijke doel en waardepropositie. Meer recentelijk heeft de coronacrisis het belang van de positieve rol die de banksector kan spelen naar de voorgrond gebracht, waarbij zowel overheden als regelgevers zich tot de banken wenden om bedrijven en klanten te ondersteunen, de economie draaiende te houden en de economische gevolgen van de coronacrisis te helpen verzachten.

"De coronacrisis bewijst maar weer eens dat de banksector een positieve rol kan spelen door samen te werken met overheden en regelgevers om de economie draaiende te houden. Deze bevindingen moeten een herinnering voor de banken zijn dat de crisis een kans is om verder te kijken dan hun directe prioriteiten, hun doel en waarden opnieuw te beoordelen en een aantal van de in ons rapport beschreven best practices te gebruiken om ESG-factoren werkelijk te verankeren in hun besluitvorming over beleggingen ten behoeve van het bedrijf, hun klanten en de samenleving." - Leila Kamdem-Fotso, Partner bij Mazars

Om banken en hun stakeholders te helpen bij het bepalen waar ze staan, beoordeelt dit benchmarkonderzoek het duurzaamheidsbeleid van een steekproef van 30 banken die lid zijn van UNEP-FI en/of the Principles for Responsible Banking hebben ondertekend, om deze te vergelijken en waar mogelijk voorbeelden van best practices te identificeren. Ons onderzoek is gebaseerd op openbaar beschikbare informatie, waaronder de MVO-verslagen van de banken. Onze beoordelingsmethodiek, die meer in detail wordt beschreven in het verslag, gebruikte “what good looks like” van de UNEP FI als leidraad.

Uit onze beoordeling blijkt dat veel banken weliswaar aangeven dat zij werken aan de inbedding van duurzaamheid, maar dat dit nog niet altijd tot uiting komt in hun bedrijfsstrategie, governance en beleid. Er moet nog veel werk worden verzet om ESG-factoren volledig te integreren in het risicomanagementkader van banken.

Over het geheel genomen werden slechts 3 van de 30 onderzochte banken geïdentificeerd als banken die best practice laten zien voor een breed scala aan duurzaamheidsfactoren (leaders), waarbij 10 banken werden geïdentificeerd als banken die een duurzame aanpak laten zien voor bepaalde factoren (supporters) en 17 banken die werden geïdentificeerd als banken die weinig bewijs leveren voor een duurzame aanpak voor de meeste factoren (followers).

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over dit benchmarkonderzoek? Neem dan contact op met Kees Harteveld per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 67 of met Carel van Oldenbeek per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 67. Zij helpen u graag verder.

Document

Responsible banking practices - Benchmark study
Responsible banking practices - Benchmark study