Einde coronamaatregelen voor grensarbeiders uit België en Duitsland

25 mei 2022 - Als gevolg van de coronacrisis heeft Nederland afspraken met België en Duitsland gemaakt over de fiscale gevolgen van thuiswerken. Deze afspraken gelden nog tot en met 30 juni 2022. Na deze datum worden de afspraken niet meer verlengd. Hierdoor verandert mogelijk de fiscale positie van uw werknemers per 1 juli 2022 en is actie vereist.

De afspraken die Nederland met België en Duitsland heeft gemaakt over de thuiswerkdagen van werknemers houden in dat deze dagen mogen worden behandeld als gewerkte dagen in het land waar zij onder normale omstandigheden zouden hebben gewerkt. Hierbij geldt de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land. Dit betekent dat een werknemer die voor de coronacrisis altijd in Nederland werkte en vervolgens als gevolg van de maatregelen in zijn thuisland - bijvoorbeeld België - ging werken, in Nederland belast kon blijven op basis van deze goedkeuring. Deze afspraken zijn dus vanaf 1 juli 2022 niet langer van toepassing.

Met betrekking tot sociale zekerheid was een vergelijkbare regeling getroffen tussen lidstaten van de EU. Dit houdt in dat een wijziging in het werkpatroon in de periode van 12 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 geen gevolgen heeft voor de sociale verzekeringen als een medewerker tijdelijk in een ander land werkt, bijvoorbeeld als gevolg van thuiswerken.

Het vervallen van de goedkeuringen en het aangepaste werkpatroon kan dus leiden tot wijzigingen in de fiscale of sociale zekerheidsrechtelijke positie van uw werknemers. Ook het arbeidsrecht kan veranderen bij structureel thuiswerken in een ander land. Wij raden aan om de gevolgen hiervan per werknemer zo spoedig mogelijk in kaart te brengen. Verandering van de sociale zekerheidspositie kan zowel voor de werknemer als voor de werkgever financiële gevolgen hebben. Een werkgever dient mogelijk in het buitenland een salarisadministratie op te zetten en daar afdrachten te doen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de positie van uw grensarbeiders? Neem dan contact op met Sander van Dijk per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 2056. Hij helpt u graag verder.