Eindejaarstips 2021: Loonheffingen

2022 is in zicht. Welke acties moet u nog nemen (of eventueel uitstellen) om de fiscale faciliteiten volledig te benutten? Mazars heeft de belangrijkste fiscale tips voor u op een rijtje gezet.

Thuiswerkvergoeding & (vaste) reiskostenvergoeding

Met ingang van 1 januari 2022 wordt het mogelijk voor werkgevers om hun werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding te geven. De vergoeding bedraagt een nettobedrag van € 2 per thuiswerkdag. Zorg ervoor dat de samenloop tussen de thuiswerkvergoeding en de (vaste) reiskostenvergoeding wordt voorkomen. Verder zal de huidige coulanceregeling voor de vaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2022 worden stopgezet. Hoe de thuiswerkvergoeding zich verhoudt tot bijvoorbeeld de (vaste) reiskostenvergoeding en wat dit betekent voor de arbeidsvoorwaarden hebben wij aan de hand van twaalf vragen uiteengezet. Wilt u meer te weten komen over de thuiswerkvergoeding en de (vaste) reiskostenvergoeding dan kunt u dit nalezen in dit artikel.

Werkkostenregeling

Het einde van het jaar is in zicht waardoor het tijd is om te beoordelen of de eindheffing van 80% toegepast dient te worden in uw organisatie. Daarnaast willen wij u attenderen op het feit dat de werkkostenregeling in 2022 voor de loonsom tot € 400.000 wordt verlaagd van 3% naar 1,7%. Voor de loonsom boven de € 400.000 geldt een percentage van 1,18%. Voor meer informatie en tips verwijzen u naar dit artikel.

Kennismigranten en 30%-ers

Als werkgever is het mogelijk om een kennismigrant uit een niet-Europees land in dienst te hebben. Voor deze kennismigrant geldt een salariscriterium om te voldoen aan de kennismigrantenregeling. Daarnaast kan de werkgever ook werknemers in dienst hebben die gebruikmaken van de 30%-regeling. Ook voor deze regeling geldt een salariscriterium. Het is van belang om voor het einde van het jaar inzichtelijk te hebben of de geldende salariscriteria worden behaald en of u nog extra betalingen moet verrichten om aan het minimumsalaris te voldoen. Meer over deze regelingen en salariscriteria kunt u teruglezen in dit artikel.

Wetsvoorstel aandelenopties

Het wetsvoorstel aandelenopties zit al geruime tijd in de pijpleiding, maar laat nog even op zich wachten. Demissionair staatssecretaris Vijlbrief heeft laten weten dat het wetsvoorstel voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Het was de bedoeling om met ingang van 1 januari 2022 een regeling te introduceren waarmee wordt voorkomen dat werkgevers of hun werknemers in geldproblemen komen door het toekennen van aandelenopties aan een werknemer. Vanuit Mazars houden wij de ontwikkelingen voor u bij en door middel van dit artikel kunt u zich alvast inlezen over de voorgestelde regeling.

Covid-19 pandemie

Ook in 2021 hebben wij veel Covid-19 gerelateerde vragen gehad met betrekking tot de loonheffingen. Van gebruikelijke loonaanpassingen, uitstel van betaling en veranderende werkpatronen tot aan het niet identificeren van nieuwe werknemers en daardoor de toepassing van het anoniementarief, het is ons allemaal bekend. Om de veel gestelde vragen voor u overzichtelijk te maken hebben wij een artikel gepubliceerd zodat u weet waar u aan toe bent.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale tips en wat dit voor u betekent? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 16 15 of met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65. Zij helpen u graag verder.