Eindelijk duidelijkheid voor zzp’ers?

24 november 2020 - De wet- en regelgeving omtrent zzp’ers is (wederom) volop in beweging. Met de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) per 1 mei 2016 is de zogenaamde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), waarmee partijen in principe zekerheid hadden omtrent het feit dat er geen naheffing zou volgen, komen te vervallen. In plaats daarvan moest er gewerkt worden met modelovereenkomsten. Ook deze ‘oplossing’ gaf niet de verlangde zekerheid voor opdrachtgevers en opdrachtnemers omtrent het al dan niet bestaan van zelfstandigheid, zodat ook de handhaving hiervan al snel op een laag pitje werd gezet.

Invoering webmodule

Als alternatief voor de Wet DBA had het kabinet een minimumtarief, alsmede een zelfstandigenverklaring en een webmodule in gedachten. Echter,  het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring zijn alweer gestrand, maar de webmodule zou per 1 januari 2021 ingevoerd worden. Naar verwachting is deze datum niet haalbaar en zal de invoering van de webmodule worden uitgesteld. Per 1 januari 2021 start wel een pilot met de webmodule. Naar verwachting zal deze webmodule dan per 1 oktober 2021 definitief worden ingevoerd. Tot die tijd blijft de handhaving op een laag pitje staan.

Maar brengt deze webmodule (eindelijk) wel de verlangde zekerheid voor opdrachtgevers en opdrachtnemers? Uit de eerste testen van de webmodule blijkt dat veel arbeidsrelaties toch, voor de loonheffingen, als dienstbetrekking moet worden gezien. De opdrachtgever dient de opdrachtgever dan als werknemer in de salarisadministratie te verwerken.  Sommige ondernemingen zullen in de toekomst de werkrelatie anders dienen vorm te geven als ze een opdracht door een zzp’er willen laten uitvoeren. De verwachting is dan ook dat de invoering van de webmodule niet de verlangde zekerheid voor opdrachtgevers omtrent het al dan niet bestaan van zelfstandigheid zal brengen.

Hierbij komt nog dat de Hoge Raad recent een baanbrekend arrest heeft gewezen (op het gebied van arbeidsrecht) (ECLI:NL:HR:2020:1746), waarin is geoordeeld – in tegenstelling tot de leer tot dat moment – dat de bedoeling van partijen geen rol speelt bij de vraag of een overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de (eventuele) kwalificatie als zzp’er. Het laatste woord over de (wederom volop in beweging zijnde) wet- en regelgeving is dan ook zeker nog niet gezegd. Fiscaalrechtelijk was de bedoeling van partijen altijd al minder belangrijk.

Door de komst van de webmodule en het weer opstarten van de handhaving (waarschijnlijk ook per 1 oktober 2021) dienen opdrachtgevers goed in kaart te brengen welke zzp’ers zij momenteel inhuren, zodat zij tijdig actie kunnen ondernemen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het werken met zzp-ers? Neem dan contact op met Jeroen Belderok van Pellicaan Advocaten per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 26. Voor de gevolgen voor de loonheffingen kunt u contact opnemen met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65, Renée Pauli per e-mail of telefoon +31(0)882772438 of met Martin Aandewiel per e-mail of telefoon +31(0)882771396. Zij  helpen u graag verder.