Export control compliance verdient aandacht in uw bedrijf

29 mei 2018 - De invoer, uitvoer en doorvoer van bepaalde strategische goederen en diensten zijn aan regels gebonden. Niet voldoen aan de exportcontrole en sanctiewetgeving kan leiden tot hoge boetes, reputatieschade en zelfs strafrechtelijke vervolging. Ook u als transport- of logistiekdienstverlener in de supply chain kan hiermee geconfronteerd worden.

Wat zijn strategische goederen?

Strategische goederen zijn goederen waaraan – om veiligheidsredenen en internationale afspraken – veel strategisch belang wordt toegekend. Hierdoor mag grensoverschrijdende handel niet of alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden.Het zijn meestal goederen die voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt, maar de term ‘strategische goederen’ omvat ook goederen voor tweeërlei gebruik. Deze zogenaamde ‘Dual-use goederen’ kunnen naast een normaal civiel gebruik óók een militaire toepassing hebben of toegepast worden bij de ontwikkeling en productie van massavernietigingswapens. Daarnaast kunnen ook diensten als strategisch worden beschouwd, zoals de niet-fysieke overdracht van bepaalde programmatuur en technologie.

Exportvergunning en strategische goederen

Bij uitvoer van strategische producten, zal vaak een exportvergunning aangevraagd moeten worden of een melding van de export worden gedaan. Een juiste (douane) classificatie van de producten is daarbij van groot belang. De classificatie is namelijk niet alleen relevant voor de bepaling van de douanerechten bij invoer, maar wordt ook gebruikt bij de bepaling voor welke goederen restricties, vergunningen, documentatie- of informatieverplichtingen gelden. Er bestaan drie soorten vergunningen, afhankelijk van de aard van het product en de bestemming:

 • een individuele vergunning
 • een globale vergunning
 • een algemene vergunning

Het is ook mogelijk om een zogeheten ‘sondageverzoek’ (een proefaanvraag) in te dienen, waarbij wordt ingeschat wat de kans is op het al dan niet verkrijgen van een vergunning. Wanneer u als transport- of logistiekondernemer niet voldoet aan de exportcontrole en sanctiewetgeving kan dit leiden tot hoge boetes, reputatieschade en zelfs strafrechtelijke vervolging. De exportcontrole raakt daarbij niet alleen bedrijven die strategische goederen produceren of exporteren; elke organisatie in de supply chain kan hiermee geconfronteerd worden.

Toezicht

In Nederland houdt de Douane toezicht op de naleving van sanctiemaatregelen bij de in- en uitvoer van goederen en diensten. De Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) geeft in de meeste gevallen feitelijk de vergunningen en ontheffingen af.

Eventueel strafrechtelijke handhaving is in handen van het Openbaar Ministerie en de FIOD. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is betrokken bij het exportcontrolebeleid (de directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH) en de Directie Veiligheidsbeleid (DVB)). Het team POSS is een specifiek team binnen de douane dat toezicht houdt op het terrein van precursoren - een stof die als voorloper dient voor een andere stof en deel uitmaakt van de nieuwe stof en strategische goederen. Kortom, het toezicht op de naleving van de regelgeving is specifiek aangewezen.

Mazars kan u helpen bij

Expediteurs en logistieke dienstverleners die naleving van de exportcontrole en sanctieregels in hun bedrijfsprocessen integreren, hebben een commerciële voorsprong. Mazars kan u ondersteunen door het inbrengen van kennis en oplossingen. Hierbij kunt u denken aan:

 • het inventariseren van risico’s
 • advies bij douane classificatie
 • het aanvragen van bindende inlichtingen
 • het bijstaan bij het vergunningentraject
 • advies bij contractuele voorzorgsmaatregelen bij uw klanten
 • het opzetten van een eigen Internal Compliance Programme (ICP). Hierbij kunt u denken aan:
  • Het periodiek toetsen of de exportcontrole correct is geïmplementeerd en wordt uitgevoerd als verwoord in het ICP en de procedures en protocollen van het bedrijf (minimaal jaarlijks – bij voorkeur door een onafhankelijke externe partij)
  • Het ondersteunen in een verbetertraject als de aspecten van het ICP onvoldoende of onjuist zijn geïmplementeerd of gewaarborgd
  • Het reviewen of het ICP van uw organisatie nog up-to-date is

Ook kan Mazars u assisteren in de beantwoording van de vraag welke regelgeving van toepassing is voor uw handel. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt naar:

 • het type product (goederen, software, technologie, etc.)
 • het gebruik (militair, dual-use, nuclear, anders)
 • de eindbestemming (binnen of buiten de EU)

Meer weten?

Wilt u meer weten over export control compliance? Neem dan contact op met Eline Polak, Douane en Internationale handel, (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25) of Mark de Wit, Governance, Risk en Internal Control, (per e-mail of per telefoon: +31 (0) 88 277 24 85). Zij helpen u graag verder.