Financial Performance van Europese banken in de context van Covid-19: benchmarkstudie 2021

20 mei 2021 - Hoe beïnvloedt de pandemie de financiële resultaten van Europese banken?
De coronacrisis blijft de wereldwijde financiële stabiliteit bedreigen. Hoewel de volledige impact ervan op de banksector nog zichtbaar wordt, kunnen we aan de hand van de jaarcijfers 2020 een beeld vormen van de impact van Covid-19 op de verwachte kredietverliezen (expected credit loss of ECL).

 

Download hier het rapport

 

Wij hebben de jaarverslagen van 26 banken in 11 Europese landen geanalyseerd om een beter inzicht te krijgen in de impact van Covid-19 op hun financiële prestaties. Deze studie is de tweede editie en volgt op het rapport dat in september 2020 is uitgebracht. De studie is gebaseerd op informatie uit de jaarverslagen van de deelnemende banken die tot 1 april 2021 zijn gepubliceerd.

Een focus op verwachte kredietverliezen

De studie richt zich voornamelijk op de impact van Covid-19 op de ECL voorzieningen de Europese banksector. Het omvat:

  • De mate waarin de Covid-19 pandemie een impact heeft gehad op de operationele winst of het operationele verlies, en op de ECL boekingen voor 2020
  • De gevolgen voor de ECL-ratio's en de ECL voorziening per stage (1/2/3)
  • Wat Europese banken bekend hebben gemaakt over hun management aanpassingen en macro-economische veronderstellingen.

 Lees het verslag hieronder voor meer informatie.

Document

Banking report
Banking report