Financiële rapportage door herverzekeraars

4 juni 2020 - Het belang van herverzekering blijft toenemen. Om inzicht te geven in het risicoprofiel en de strategie van herverzekeraars, heeft Mazars recente financiële informatie van de top 10 wereldwijd opererende herverzekeraars geanalyseerd.

BENCHMARK STUDIE

Voor het tweede opeenvolgende jaar biedt de Mazars benchmark studie over ‘Financiële rapportage door herverzekeraars’ de mogelijkheid om de belangrijkste prestatie-indicatoren met elkaar te vergelijken. Het eerste deel van de studie is gepubliceerd in september 2019 en focust zich op de analyse van immateriële activa en uitgestelde acquisitiekosten. Tevens biedt dit een overzicht van het fiscale speelveld en latente belastingen en geeft inzicht in de relevante prestatie-indicatoren.

Deel twee richt zich op het risico-universum van de onderzochte organisaties, gebaseerd op de gepubliceerde jaarverslagen over 2018. Allereerst behandelen wij risicomanagementtoelichtingen en de Solvency II-statistieken. Vervolgens gaan we in op door herverzekeraars uitgegeven Insurance-Linked Securities (ILS), zoals schuldpapier gekoppeld aan catastrofe en sterfterisico (CAT/mortality bonds).

Deel twee van deze benchmark studie is gepubliceerd tijdens de coronacrisis. Deze crisis heeft hoogstwaarschijnlijk grote impact op de herverzekeringsmarkt en daarmee op de financiële verslaggeving van herverzekeraars over 2020, de solvabiliteitratio’s en de risicomodellering van pandemieën. In toekomstige publicaties zullen wij zeker aandacht besteden aan dit thema.

Met deze analyse op de financiële rapportage door herverzekeraars bieden wij inzicht in de  transparantie van toelichtingen en geven we relevante vergelijkingen.

HET PANEL VAN HERVERZEKERAARS

In lijn met onze benchmark studie van vorig jaar hebben we ons gericht op verzekeraars  waarvoor herverzekeren core business is. De betrokken organisaties zijn geselecteerd uit de top 15 van herverzekeraars wereldwijd (gebaseerd op het totaal van de bruto verdiende premie). Omwille van de vergelijkbaarheid hebben wij een Aziatische en een Indiase organisatie (Korean Re en de General Insurance Corporation of India) en twee holding companies (Great West Lifeco en Transatlantic Holdings) niet opgenomen.

In vergelijking met vorig jaar hebben we XL + Catlin uitgesloten vanwege de overname door AXA en hebben we in het panel China Re toegevoegd. Belangrijk om te benoemen is dat sommige herverzekeraars zich ook bezighouden met directe verzekering, zoals Munich RE (via ERGO Group). Deze zijn niet uitgesloten van de studie, omdat we geconsolideerde cijfers presenteren.

Om de informatiewaarde te verhogen hebben we ook AXA en Allianz opgenomen als ‘selected insurers’ omdat wij van mening zijn dat hierdoor inzicht wordt gegeven in hoe herverzekeraars zich verhouden tot reguliere verzekeraars.

Lees onderstaand de Engelstalige benchmark studie.

MEER WETEN?

Geïnteresseerd in verdere gedachtewisseling over herverzekering, de financiële rapportage of in wat Mazars voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Kees Harteveld per e-mail of per telefoon +31 (0) 88 277 1576. Hij helpt u graag verder. 

Documenten

Financiële rapportage door herverzekeraars - deel 1
Financiële rapportage door herverzekeraars - deel 1
Financiële rapportage door herverzekeraars - deel 2
Financiële rapportage door herverzekeraars - deel 2