De fiscale inrichting: van een transportonderneming – deel 1 van 4

19 september 2019 – Bij het oprichten van een transportonderneming komt veel kijken. Belangrijk hierbij is om uw onderneming fiscaal zo optimaal mogelijk in te richten. In dit vierluik gaan wij dieper in op de mogelijkheden die u heeft om dit te doen. In deel 1 van dit vierluik zal de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting uitgebreid aan bod komen.

Voorwaarden Nederlandse vennootschap

Als u een Nederlandse vennootschap opricht, kan deze onder bepaalde voorwaarden samen met één of meer Nederlandse dochtermaatschappijen worden aangemerkt als een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. In beginsel mogen bij een fiscale eenheid alle winsten en verliezen van de dochtermaatschappijen die zijn opgenomen in de fiscale eenheid, toegerekend en belast worden bij de moedermaatschappij.

De voorwaarden voor het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting zijn als volgt:

  • De moedermaatschappij is feitelijk gevestigd in Nederland en heeft als rechtsvorm een nv of bv, een coöperatie, een stichting, een vereniging die optreedt als woningcorporatie of een buitenlandse rechtsvorm die daarmee vergelijkbaar is.
  • De dochtermaatschappij is feitelijk gevestigd in Nederland en heeft als rechtsvorm een nv of bv, of een buitenlandse rechtsvorm die daarmee vergelijkbaar is.
  • De moedermaatschappij bezit ten minste 95% van de juridische en economische eigendom van het nominaal gestorte aandelenkapitaal van de dochtermaatschappij. Dit aandelenbezit vertegenwoordigt ten minste 95% van de statutaire stemrechten, geeft recht op ten minste 95% van de winst en vertegenwoordigt ten minste 95% van het vermogen van deze dochtermaatschappij.
  • De moeder- en dochtermaatschappij(en) hanteren dezelfde boekjaren. Voor een dochtermaatschappij die in de loop van het jaar wordt opgericht dan wel als eerste boekjaar een verlengd boekjaar heeft, gelden bepaalde uitzonderingen.
  • De moeder- en dochtermaatschappij(en) hanteren dezelfde winstbepalingen.

Onder voorwaarden is het ook mogelijk om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan te gaan indien er een buitenlandse aandeelhouder of een buitenlandse tussenmaatschappij is opgenomen in de groepsstructuur.

Voor- en nadelen van een fiscale eenheid

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kent als voordeel dat winsten en verliezen van zowel de moedermaatschappij als de dochtermaatschappij(en) tegen elkaar afgezet kunnen worden. Hierbij hoeft er ook maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden opgesteld. Een fiscale eenheid is daarnaast ook een veelgebruikt middel om binnen concern te reorganiseren. Het is namelijk mogelijk om vermogensbestanddelen binnen een fiscale eenheid over te dragen, zonder dat hier direct over hoeft te worden afgerekend.

De fiscale eenheid kent daarentegen als nadeel dat maar één keer gebruik kan worden gemaakt van het opstaptarief van 19% (in 2019) over de winst tot € 200.000. Bij een fiscale eenheid worden de winsten van alle vennootschappen die zijn opgenomen in de fiscale eenheid immers bij elkaar opgeteld, waardoor je winst per saldo hoger kan zijn dan € 200.000. Boven € 200.000 bedraagt het belastingtarief 25% (in 2019). Tevens zijn alle vennootschappen in een fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de door de moedermaatschappij verschuldigde vennootschapsbelasting. Voor de investeringsaftrek wordt bij de berekening van het bedrag uitgegaan van de totale investeringen van de fiscale eenheid gezamenlijk, wat leidt tot een lager bedrag aan investeringsaftrek dan wanneer alle vennootschappen zelfstandig vennootschapsbelastingplichtig zouden zijn.

Spoedreparatie fiscale eenheid Vpb

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van 22 februari 2018 en de daarop volgende uitspraak van de Hoge Raad van 19 oktober 2018, was het Ministerie van Financiën genoodzaakt het fiscale eenheid regime aan te passen. Hiertoe zijn enkele spoedmaatregelen bedacht. Deze spoedmaatregelen leiden ertoe dat in binnenlandse situaties een fiscale eenheid minder ruim wordt toegepast, doordat sommige artikelen van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 moeten worden toegepast. Dit geldt onder andere voor de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage en de handel in verlieslichamen.

Om te beoordelen of de spoedmaatregelen gevolgen hebben voor uw situatie, hebben wij een checklist opgesteld. De specialisten van Mazars helpen u graag bij het bepalen van uw fiscale positie en kunnen beoordelen of een fiscale eenheid in uw situatie voordelig is.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de fiscale structuren die u in de verschillende fases van het ondernemerschap tegen kunt komen? Lees dan ons vierluik over de optimale fiscale structuur. Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw transportonderneming fiscaal en financieel optimaal op en in te richten? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 95 of met Joost Grieving per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 71. Zij helpen u graag verder.

Voortaan automatisch nieuws op het gebied van Transport & Logistiek in uw inbox ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Transport & Logistiek Actueel.

»