De fiscale inrichting: voortzetting van uw onderneming – deel 2 van 4

17 december 2019 - ‘Hoe draag ik mijn transportonderneming het beste over aan de volgende generatie?’ Dit vraagstuk houdt veel DGA’s bezig. In dit artikel gaan wij in op één van de mogelijkheden om dit te doen, namelijk het inrichten van een stichting administratiekantoor, en belichten wij de voordelen en belangrijke aandachtspunten.

Wat is een stichting administratiekantoor?

In deze tweede verdieping van het eerdere vierluik omtrent ‘De optimale fiscale structuur’, wordt in deel 2 van dit vierluik ingegaan op hoe u de continuïteit van uw transportonderneming kunt waarborgen. Het inrichten van een stichting administratiekantoor is hiervoor een van de mogelijkheden.

Een stichting administratiekantoor houdt en beheert de aandelen van de vennootschap. De stichting geeft certificaten van de aandelen uit. Door certificering van aandelen wordt het winstrecht van een aandeel afgescheiden van het stemrecht. Het winstrecht komt toe aan de certificaathouder en het stemrecht van het aandeel komt toe aan de stichting. Als u bestuurder wordt van de stichting, kunt u namens de stichting de stemrechten uitoefenen in de vennootschap. Een stichting administratiekantoor moet worden opgericht bij de notaris.

Voordelen van een stichting administratiekantoor

Door de splitsing van het winstrecht en het stemrecht is het mogelijk om anderen mee te laten delen in de winst van de vennootschap, zonder zelf de controle over de vennootschap te verliezen. U kunt bijvoorbeeld uw erfgenamen de certificaten schenken. Dit kan fiscaal voordelig zijn, omdat bij een onverhoopt overlijden namelijk geen erfbelasting is verschuldigd over de waarde van de certificaten. Deze zijn immers al in het bezit van uw erfgenamen en eventuele belasting is al betaald bij schenking. De aandelen zelf blijven bij de stichting, zodat ook daar geen erfbelasting is verschuldigd.

In de statuten van een stichting kunnen diverse onderwerpen worden geregeld om de continuïteit van de transportonderneming te waarborgen. Zo kan hierin worden bepaald dat de certificaten niet mogen worden overgedragen, zodat uw vermogen bijeen blijft. Daarnaast kunt u vóór uw overlijden al iemand aanwijzen die (direct) het bestuur van de stichting op zich zal nemen na uw overlijden. Dit kan bijdragen aan het waarborgen van de continuïteit van uw onderneming.

Aandachtspunten bij het oprichten van een stichting administratiekantoor

In de statuten van de vennootschap moet certificering van aandelen worden toegestaan. Als dit niet in de statuten is opgenomen, is certificering (en dus scheiding van winst- en stemrecht) niet mogelijk. In dat geval zult u eerst de statuten van de vennootschap moeten laten wijzigen.

De overdracht van de aandelen aan de stichting wordt als een vervreemding aangemerkt. Dit betekent dat er inkomstenbelasting moet worden betaald over de opbrengst die bij de verkoop wordt behaald. U kunt dit voorkomen wanneer u aan een aantal eisen voldoet. In het kort komt het erop neer dat aan de certificaten die de stichting uitgeeft, dezelfde rechten en verplichtingen moeten zijn verbonden als aan de aandelen. De specialisten van Mazars kunnen u uiteraard adviseren over deze aandachtspunten en het fiscaal optimaal oprichten of inrichten van een stichting administratiekantoor.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over het waarborgen van de continuïteit van uw transportonderneming en over hoe u uw onderneming toekomstbestendig kunt maken? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 85 of met Joost Grieving per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 71. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?