Coronareserve en coronavoorziening: wat zijn de fiscale mogelijkheden voor uw coronagerelateerde uitgaven?

20 mei 2021 - Voor veel ondernemers brengt de coronacrisis extra kosten en een lagere omzet met zich mee. In 2020 hebben de coronamaatregelen grote financiële impact gehad op de Nederlandse economie. Langzaam lijkt de weg terug naar normaal te zijn ingezet. Er wordt weer meer mogelijk, maar de coronacrisis is nog niet voorbij. Ook in 2021 zult u als ondernemer te maken hebben met beperkingen en de daarbij behorende kosten.

Kunt u in uw aangifte vennootschapsbelasting 2020 de (verwachte) kosten van het jaar 2021 reeds ten laste van de (fiscale) winst brengen? In 2020 heeft het kabinet de coronareserve in het leven geroepen. Deze kon worden toegepast bij de belastingaangifte over 2019. Deze maatregel is echter (nog) niet verlengd. Mogelijk biedt de coronavoorziening voor 2020 een uitkomst.

Coronareserve versus coronavoorziening boekjaar 2019

Met een fiscale voorziening heeft u de mogelijkheid om verwachte uitgaven van het komende jaar naar voren te halen en zo te kunnen verrekenen met winst uit het voorafgaande belastingjaar. In 2020 is de coronacrisis begonnen. De vraag was of in de cijfers over 2019 nog een coronavoorziening kon worden opgenomen voor de kosten die zich zouden gaan voordoen door alle maatregelen in 2020. Het standpunt van de Belastingdienst is dat een coronavoorziening aan het einde van het boekjaar 2019 in het algemeen niet mogelijk is, omdat op dat moment niet zal zijn voldaan aan de criteria die gelden voor het vormen van een voorziening. Als tegemoetkoming voor de Nederlandse ondernemingen kwam het kabinet met de coronareserve als oplossing.

De coronareserve houdt in dat u het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 kan aftrekken van het resultaat over het jaar 2019. U doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen. Het bedrag dat u toevoegt aan de coronareserve, mag niet hoger zijn dan uw winst over 2019. Hiermee kon u een (tijdelijk) liquiditeitsvoordeel behalen. De ondernemer betaalt in 2020 minder belasting over de winst uit 2019. De coronareserve valt in 2020 vrij en de ‘doorgeschoven winst’ wordt gelijk verrekend met verliezen uit 2020. Ondernemers die in 2020 tegen de verwachting in toch een positief resultaat hebben behaald, hebben daardoor niets aan de coronareserve. Die valt vrij in 2020, maar er zijn geen verliezen waarmee de reserve kan worden verrekend.

Door de strenge lockdown in Nederland van eind 2020 tot midden mei 2021, komen sommige ondernemers mogelijk pas in 2021 in zwaar weer. Nu de coronareserve (nog) niet is verlengd, ontstaat wederom de vraag of dit probleem kan worden opgelost met een fiscale coronavoorziening, die nu op 31 december 2020 wordt gevormd.

Coronavoorziening boekjaar 2020

Om een coronavoorziening voor boekjaar 2020 te vormen, moet op 31 december 2020 aan een drietal voorwaarden zijn voldaan. Zo moeten de uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich vóór 1 januari 2021 hebben voorgedaan. Er moeten zich coronagerelateerde uitgaven gaan voordoen in 2021 die niet zijn te koppelen aan opbrengsten in 2021 of latere jaren. Dit kunnen bijvoorbeeld extra kosten zijn voor beschermingsmiddelen of coronatesten voor personeel. Tot slot moet een redelijke zekerheid bestaan dat de uitgaven ook zullen worden gedaan.

Eind 2020 ging Nederland in een strenge lockdown en was het duidelijk dat we voorlopig nog last zullen houden van de coronacrisis. Dat dit extra uitgaven met zich mee zou brengen in 2021 zal veelal redelijk zeker zijn geweest op 31 december 2020. Het vormen van een coronavoorziening 2020 lijkt daarmee tot de mogelijkheden te behoren.

Overigens gaat het hierbij alleen om een voorziening ter grootte van de verwachte coronagerelateerde uitgaven. Hiervan moet dus een reële schatting worden gemaakt. Dit kan bij iedere ondernemer anders zijn. Verwachte lagere omzet kan niet in de voorziening worden meegenomen. Ook heeft de coronavoorziening alleen effect als er in 2020 winst is gemaakt. Als er al een verlies staat, wordt het fiscale verlies door de voorziening alleen groter en levert dit dus geen liquiditeitsvoordeel op door minder belastingheffing over 2020.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over het vormen van een coronavoorziening 2020 voor uw onderneming? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (088) 277 18 85 of met Joost Grieving per e-mail of per telefoon: +31 (088) 277 18 71. Zij helpen u graag verder.