Fiscale steun tot wel 95,5% van uw investeringen in uw duurzame mobiliteitsvloot

13 december 2023 - Als ondernemer binnen de transportwereld heeft u te maken met de Nederlandse regelgeving met betrekking tot low- en zero-emission zones. Deze regelgeving vraagt om grote investeringen in uw mobiliteitsvloot, bijvoorbeeld in zuinigere motoren in de scheep- en luchtvaart, zero-emission vrachtwagens, zero-emission bestelbussen en laadstations, dan wel andere oplossingen zoals bijvoorbeeld samenwerking in lokale hubs.

De overheid beseft dat deze transitie niet goedkoop is. Om deze investeringen in de energietransitie financieel haalbaar te maken worden er verschillende fiscale regelingen aangeboden:

  • Energie-Investeringsaftrek (EIA)
  • Milieu-Investeringsaftrek (MIA)
  • Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (VAMIL)

Met betrekking tot kwalificerende investeringen kunt u gebruik maken van de Energie-Investeringsaftrek (EIA), Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (VAMIL). Door deze regelingen ontstaan extra fiscale aftrekposten en/of kunt u versneld afschrijven over uw investering. Dit levert een directe bijdrage in de liquiditeiten. Als de investering nog in 2023 wordt aangegaan kan er  nog gebruik worden gemaakt van de willekeurige afschrijving tot 50% van de investering (VAMIL).

Voorbeeld: u tekent in 2023 een opdracht  voor een kwalificerende Zero-Emissie Vrachtwagen voor € 300.000. In de combinatie van regelingen kan de totale belastingbesparing aan vennootschapsbelasting oplopen tot € 73.917.[1] Mogelijk kunt u naast fiscale regeling ook nog gebruik maken van de AanZET subsidie. Indien uw subsidieaanvraag ingeloot wordt leidt dit tot een subsidie van € 50.400.[2]

Bij de financiering van de investeringen zijn ook de fiscale spelregels met betrekking tot aftrekbare rente belangrijk. Het is belangrijk om hier goed op van de hoogte te zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over fiscale faciliteiten bij duurzame investeringen of wilt u dat wij meedenken met uw financieringsplan? Wij helpen u daarbij graag verder. Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 95 of met Bas Aendekerk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 25 31. Zij helpen u graag verder.

[1] 300.000*95,5%*25,8%

[2] Bij voertuigcategorie “N3 bakwagenchassis vanaf 18.000 kg” zie Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) (rvo.nl)