Formulier vrijwilligersverklaring 2021 beschikbaar

23 april 2021 - Wanneer uw organisatie werkt met vrijwilligers en zich kwalificeert als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dan kan een vrijwilligersverklaring interessant zijn voor u en uw vrijwilligers. Wat houdt een vrijwilligersverklaring in en wanneer is dit voor u interessant?

Vrijwilligersverklaring

Indien een vrijwilliger recht heeft op een vrijwilligersvergoeding maar hiervan afziet, dan is het invullen van een vrijwilligersverklaring mogelijk interessant. Indien de vrijwilliger beschikt over een vrijwilligersverklaring, dan mag de vergoeding waarvan wordt afgezien in de aangifte inkomstenbelasting onder voorwaarden als een gift aan een ANBI in aftrek worden gebracht.

De vrijwilligersverklaring dient door de vrijwilliger en ANBI samen ingevuld en ondertekend te worden. Op de website van de Belastingdienst is het formulier te downloaden voor het aanvragen van een vrijwilligersverklaring.

Met een vrijwilligersverklaring verklaart een instelling:

  • Dat deze instelling is aangemerkt als een ANBI;
  • Dat de vrijwilliger in het betreffende belastingjaar als vrijwilliger heeft gewerkt voor deze ANBI;
  • Dat de vrijwilliger recht heeft op een vergoeding voor het verrichten van de werkzaamheden;
  • Dat de ANBI bereid is om deze vergoeding aan de vrijwilliger uit te betalen en daarvoor ook de financiële middelen heeft;
  • Dat de vrijwilliger heeft aangegeven in het betreffende belastingjaar af te zien van het recht op uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding.

Aftrek in de inkomstenbelasting

Voor het in aftrek brengen van een gewone gift aan een ANBI geldt een drempelbedrag. Het drempelbedrag zal 1% van het drempelinkomen van de vrijwilliger bedragen. Het drempelbedrag zal altijd minimaal € 60 bedragen. Het deel van de gift dat meer bedraagt dan het drempelbedrag, mag in aftrek worden gebracht in de aangifte inkomstenbelasting en leidt zo tot een lager belastingbedrag. Er mag maximaal 10% van het drempelinkomen als gift in aftrek worden gebracht in de aangifte inkomstenbelasting.

Zie ook het document van de Mazars ANBI-desk: Advies op maat voor ANBI’s en hun donateurs.

Vrijwilligersvergoeding

In 2021 bedraagt de vrijwilligersvergoeding maximaal € 180 per maand en € 1.800 per kalenderjaar. In aanvulling op deze bedragen geldt dat als er een vergoeding per uur wordt betaald, dat deze maximaal € 5 per uur mag bedragen voor een vrijwilliger van 21 jaar of ouder. Voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar is dit € 2,75 per uur. Wanneer er een hogere vergoeding wordt betaald dan de hiervoor genoemde bedragen, dan zijn deze mogelijk belast met loonheffingen.

Meer weten?

Heeft u vragen over de vrijwilligersverklaring, over de voorwaarden voor de giftenaftrek of over de gevolgen van een vergoeding voor de loonheffingen? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31(0)88 277 20 65. Hij helpt u graag verder.