Geautomatiseerde gegevensaanlevering richting (Pensioen)verzekeraars

21 oktober 2021 - Als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket heeft u als werkgever vaak een pensioenregeling en optioneel aanvullende verzekeringen afgesloten voor uw personeel. De premieberekening en de uiteindelijke factuur komen voort uit de gegevensaanlevering door de salarisadministratie. De laatste jaren is de gegevensuitwisseling steeds verder geautomatiseerd. Deze trend zal zich ook de komende jaren blijven doorzetten.

Valt uw bedrijf onder een bepaalde cao? Dan bent u verplicht aangesloten bij een Bedrijfstakpensioenfonds. Voor de gelieerde verzekeringen is dit eveneens het geval. De gegevensaanlevering zal periodiek plaatsvinden zoals bepaald door de (pensioen)uitvoerder en wordt gekozen door het bedrijfstakpensioenfonds. Hier kan niet van afgeweken worden. Uw keuzevrijheid beperkt zich tot aanvullende verzekeringen die buiten de cao vallen. Deze mag u naar eigen inzicht onderbrengen.

Als er geen cao van kracht is dan heeft u als werkgever meer keuzevrijheid. U mag dan zelf bepalen bij welke aanbieders de pensioenregeling en eventuele verzekeringen worden ondergebracht.

De gegevensuitlevering ging in het verleden meestal via een digitaal portaal. De mutaties, waaronder bijvoorbeeld de nieuwe medewerkers en aanpassingen in het salaris, werden na inloggen handmatig ingegeven. Bij enkele uitvoerders is dit nog steeds de werkwijze, maar de laatste jaren is dit vaker geautomatiseerd. De gegevens kunnen direct vanuit de payroll software worden doorgegeven middels een pensioenaangifte (UPA) of een directe koppeling. Zonder handmatige acties worden alle benodigde wijzigingen doorgegeven.

Steeds meer verzekeraars stappen over op één van de nieuwe manieren van gegevensaanlevering. Dit zou voor u als werkgever betekenen dat gegevens op een eenvoudige, efficiënte en foutloze manier richting de verzekeraar worden gestuurd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het automatiseren van uw gegevens? Neem dan contact op met uw vaste HR-payrollspecialist van Mazars of neem direct contact op met Reinier Burghout per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 1637. Hij helpt u graag verder.