Belastingplan 2019: géén afschaffing dividendbelasting en heroverweging maatregelen bedrijfsleven

17 oktober 2018 - Op 15 oktober 2018 heeft het kabinet laten weten af te zien van de afschaffing van de dividendbelasting. Ook worden enkele voorgestelde maatregelen heroverwogen, die werden getroffen om de opbrengst van de afgeschafte dividendbelasting te compenseren. Het kabinet wil namelijk dat Nederland voor ondernemers een aantrekkelijk vestigingsland is.

In zijn brief van 15 oktober 2018 geeft de Staatssecretaris van Financiën het volgende aan:

  • Een verdere verlaging van het vennootschapsbelastingtarief, waarbij de verlaging in 2019 wordt uitgesteld. Per 2021 zou het hoge vennootschapsbelastingtarief op 20,5% moeten uitkomen;
  • Een overgangsmaatregel voor de verkorting van de looptijd van de 30% regeling voor de situaties waarin de looptijd eindigt in 2019 of 2020;
  • Een verzachting van de beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik;
  • Eveneens een verzachting voor de niet in het belastingplan 2019 opgenomen voorgestelde maatregel voor belastingheffing op de rekening courant schuld van de dga aan zijn bv;
  •  Verkorting terugwerkende kracht spoedreparatie fiscale eenheid naar 1 januari 2018 in plaats van 25 oktober 2017.

Tot slot, de handhaving van de dividendbelasting heeft gevolgen voor de invoering van een bronheffing. Het kabinet wil de gevolgen eerst bestuderen en stelt om die reden de invoering van een bronbelasting op dividend uit. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen rondom het belastingplan 2019.