Gemeente kan btw op outplacementkosten en re-integratiekosten volledig compenseren

12 juli 2018 - Het Gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat compensatie van btw bij gemeenten ook mogelijk is wanneer derden mede gebaat zijn bij de uitgaven, zoals in het geval van outplacement of re-integratie. Deze uitspraak geeft mogelijk meer duidelijkheid voor gemeenten over de werking van het Btw-compensatiefonds.

Btw-compensatiefonds

Als gemeenten en provincies diensten of goederen extern inkopen, betalen zij daarover btw. In tegenstelling tot bedrijven, kunnen zij die btw niet altijd via hun aangifte omzetbelasting terugvorderen van de Belastingdienst. Gemeenten, provincies en regionaal openbare lichamen hebben echter recht op een bijdrage uit het Btw-compensatiefonds voor btw die drukt op uitgaven die zij als ‘niet-btw-ondernemer’ (bijvoorbeeld ‘als overheid’) verrichten. Het recht op een bijdrage uit dit fonds is uitgesloten voor btw die drukt op uitgaven voor diensten of goederen die worden verstrekt aan individuele derden. Als een gemeente bijvoorbeeld een wasmachine aanschaft voor een bijstandsgerechtigde, wordt de btw niet vergoed uit het Btw-compensatiefonds.

Sommige uitgaven hebben echter een ‘hybride’ karakter. Een dergelijke uitgave heeft bijvoorbeeld betrekking op een dienst aan een gemeente, terwijl ook een individuele derde bij die uitgave gebaat is. De vraag die in de praktijk geregeld opkomt, is of de btw dan voor compensatie in aanmerking komt.

Gunstige uitleg gerechtshof

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 15 juni 2018 in een geschil tussen de Belastingdienst en een gemeente over de hier bedoelde hybride uitgaven een beslissing genomen in het voordeel van de gemeente. Volgens het gerechtshof heeft de gemeente recht op compensatie van btw, die drukt op:

  • re-integratiewerkzaamheden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
  • outplacementwerkzaamheden voor een oud-wethouder

Het gerechtshof maakte de afweging dat de re-integratiekosten werden gemaakt in het kader van een wettelijke verplichting van de gemeente. Verder waren de de outplacementkosten verricht aan – en in het belang van – de gemeente als bestuursorgaan. Dat mogelijk sprake is van een voordeel voor de individuele werkzoekende is bijzaak en niet relevant voor het vaststellen van het recht op een bijdrage uit het fonds.

Met deze uitspraak lijkt meer duidelijkheid te ontstaan over de werking van het Btw-compensatiefonds. Wat betreft re-integratiekosten was ook al in eerdere rechtszaken geoordeeld dat recht op compensatie bestond.

Wat kunt u als gemeente doen?

De staatssecretaris kan nog cassatieberoep bij de Hoge Raad instellen. Zolang de Hoge Raad niet heeft beslist, is het recht op compensatie nog niet zeker. Naar onze mening kunnen gemeenten onder verwijzing naar deze uitspraak het standpunt innemen dat zij óók recht op compensatie van btw hebben, als die btw drukt op afgenomen diensten waar individuele derden mede van profiteren. Vereist is dat de gemeenten er in hoofdzaak zelf (ook) baat bij hebben.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het recht op compensatie bij outplacement- en re-integratiekosten? Neem dan contact op met Bert Laman (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 61) of Sander van Kreijl (per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 23 12). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief