Goede Doelen Nederland – Feiten & cijfers 2017

16 november 2018 - Brancheorganisatie Goede Doelen Nederland publiceert jaarlijks het rapport ‘Feiten & cijfers goede doelen’. Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen bij de leden van de brancheorganisatie. Het meest recente onderzoek over de cijfers van 2017 staat sinds kort online. Mazars heeft op verzoek van Goede Doelen Nederland de onderzoeksgegevens van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gecategoriseerd naar aandachtsgebied en omvang.

Het jaarlijkse onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen bij de leden van Goede Doelen Nederland: hoeveel is er besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving? De feiten en cijfers geven een beeld van de professionele organisatie achter het goede doel.

De belangrijkste feiten en cijfers op een rij:

  • In 2017 is ruim 7.7% meer besteed aan het maatschappelijke doel dan in 2016. Dat betekent een bedrag van bijna € 186 miljoen meer ten opzichte van 2016. De gemiddelde omvang van de doelbesteding in verhouding tot de totale inkomsten is 90%. (Directe) dienst- en hulpverlening is bij de meeste aandachtsgebieden de belangrijkste activiteit van doelbesteding.
  • De totale inkomsten van de deelnemende goede doelen in 2017 bedroegen € 2,9 miljard en zijn met 7.3% gestegen ten opzichte van 2016.
  • De inkomsten afkomstig van particulieren (collecten, nalatenschappen, giften & donaties etc.) zijn gestegen met 4% ten opzichte van 2016. Giften & donaties is verreweg de belangrijkste inkomstenbron.
  • Ten opzichte van 2016 is het aantal leden en donateurs met 3% gestegen.

Download het rapport ‘Feiten & cijfers 2017'

In totaal hebben 146 van de 167 leden meegewerkt aan het onderzoek. Bekijk het gehele rapport »

Meer weten?

Wilt u meer weten over het rapport ‘Feiten & cijfers goede doelen’? Neem dan contact op met Goede Doelen Nederland of Sander Boomman, Sectorleider Not-for-Profit per e-mail of telefoon  +31 (0)88 277 12 27.