Goedkeuring modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervalt per 1 januari 2024

26 september - De Belastingdienst heeft onlangs bekendgemaakt dat de goedkeuring van modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op het element “vrije vervanging” per 1 januari 2024 komt te vervallen. Hierdoor is het verstandig om de fiscale positie van een zzp-er die werkt op basis van een dergelijke modelovereenkomst opnieuw te beoordelen.

De aanleiding voor het intrekken van deze goedkeuring is het arrest van de Hoge Raad over Deliveroo. In die zaak oordeelde de Hoge Raad dat de bezorgers van Deliveroo werkten op basis van een arbeidsovereenkomst en niet als zelfstandigen. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als aan drie voorwaarden wordt voldaan, namelijk als de werkgever verplicht is om de werknemer voor de arbeid loon te betalen, er tussen werkgever en werknemer een gezagsverhouding bestaat én de werknemer zich heeft verplicht om enige tijd arbeid (persoonlijk) te verrichten.

Arbeidsrechtelijke én fiscale gevolgen bij kwalificatie arbeidsovereenkomst

In de zaak Deliveroo heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de kwalificatie van de arbeidsverhouding afhangt van 'alle omstandigheden van het geval'. Belangrijk in dit verband is de uitspraak van de rechter dat de verplichting om het werk persoonlijk uit te voeren één van de elementen is die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van de arbeidsrelatie, maar niet doorslaggevend is. Zelfs als de zzp-er de mogelijkheid heeft zich door een ander te laten vervangen,  kan er nog steeds sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Dit moet beoordeeld worden aan de hand van alle feiten en omstandigheden van de arbeidsrelatie. Als een arbeidsrelatie wordt gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst, heeft dit niet alleen arbeidsrechtelijke gevolgen, maar ook fiscale gevolgen. Over de vergoeding aan de zzp-er moet dan loonheffing worden afgedragen als een werknemer in loondienst.

Modelovereenkomsten

Als u gebruik maakt van een modelovereenkomst die gebaseerd is op het element “vrije vervanging” dan is het raadzaam om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen en zo nodig aan te passen vóór 1 januari 2024. Het is ook belangrijk om regelmatig te controleren hoe de werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd en beheersmaatregelen te treffen. Wilt u weten hoe u dit kunt doen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het werken met zzp’ers en het voorkomen van risico’s? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 20 65 of Renee Pauli per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 24 38. Zij helpen u graag verder.