Grens van wetsvoorstel 'Wet excessief lenen' verhoogd naar € 700.000

28 april 2022 – Staatssecretaris van Rij heeft een nota van wijziging ingediend bij het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’. In het nieuwe voorstel wordt het maximumbedrag van wat u voor deze regeling mag lenen verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. In dit artikel informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen.

Hoe zat het ook alweer?

In het kort wil het kabinet tegengaan dat directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) grote schulden aangaan bij het eigen bedrijf. Het kabinet vindt dit niet wenselijk omdat op deze manier wel over het geld beschikt kan worden, maar het niet als dividend is uitgekeerd. Hierdoor kunnen de gelden niet belast worden in de inkomstenbelasting (box 2). Om dit tegen te gaan, is het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ op 17 juni 2020 ingediend bij de Tweede Kamer (lees meer in ons artikel hierover). In het coalitieakkoord kondigde kabinet-Rutte IV al aan om het maximumbedrag te verhogen naar € 700.000 (lees meer in ons artikel hierover).

Wat is er nu veranderd?

Met de voorgestelde aanpassingen is de aankondiging formeel verwerkt in het wetsvoorstel. DGA’s die (in beginsel) meer dan € 700.000 lenen bij de eigen vennootschap moeten hierover 26,9% inkomstenbelasting (box 2, tarief 2022) betalen. Dit geldt ook voor leningen die aan (bepaalde) familieleden van de aandeelhouder zijn verstrekt. Dit voorstel is nog niet in werking getreden.

Wanneer moet u handelen?

Als u, uw partner of uw familieleden schulden hebben aan uw vennootschap is het verstandig om deze in kaart te brengen en het effect van het wetsvoorstel door een fiscalist te laten beoordelen. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2023 in werking. De Belastingdienst toetst dan op 31 december 2023 of de lening excessief is (meer bedraagt dan € 700.000). U kunt ervoor kiezen om leningen voor de datum van inwerkingtreding af te (laten) lossen of te herfinancieren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen’? Of wilt u uw situatie bespreken met een fiscalist? Neem dan contact op met Bettine van Droffelaar per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 13 78 of met Dounia de Jonge per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 18 95. Zij helpen u graag verder.