Grensoverschrijdende handel: EU stelt diverse nieuwe btw-regels voor

20 februari 2018 – Vanuit de EU-hoek zijn er de afgelopen periode diverse btw-voorstellen gelanceerd ten aanzien van grensoverschrijdende leveringen en diensten. De mogelijke invoering van deze voorstellen zal voor veel ondernemers in de sector transport & logistiek gevolgen kunnen hebben.

Wij brengen u graag op de hoogte van enkele belangrijke voorstellen:

  • In het geval van intracommunautaire leveringen is het voorstel om het vanaf 2019 verplicht te maken om over het btw-identificatienummer van de afnemer te beschikken voor de toepassing van het btw-nultarief. Op grond van rechtspraak is het btw-identificatienummer op dit moment nog geen materiële voorwaarde.
  • Een EU-ondernemer zou met ingang van 1 januari 2021 aangifte kunnen doen van buitenlandse btw in zijn vestigingsland in verband met de verkopen aan consumenten in andere lidstaten. Dit is de zogeheten Mini One Stop Shop (MOSS).
  • Vanaf 2021 is het voorstel om de btw-vrijstelling voor de invoer van goederen in kleine zendingen met een waarde van maximaal € 22 te laten vervallen.
  • In geval van grensoverschrijdende leveringen van goederen binnen de Europese Unie is het voorstel om de leverancier btw in rekening te laten brengen tegen het tarief van de lidstaat van bestemming van de goederen.

    Bijvoorbeeld: een Nederlands bedrijf dat goederen levert aan en naar een afnemer in Duitsland, zal Duitse btw moeten gaan factureren. Er wordt daarbij een één-loket-systeem ingevoerd, dat leveranciers in staat stelt de verschuldigde btw voor dergelijke leveringen in het eigen vestigingsland aan te geven.

  • Het begrip Certified Taxable Person (CTP), de gecertificeerd (en daarmee betrouwbare) belastingplichtige, zal worden geïntroduceerd. De CTP kan van diverse vereenvoudigingen gebruik maken. Het begrip wordt gemodelleerd naar het concept van geautoriseerd marktdeelnemer (AEO) op het gebied van douane.

Indien bovengenoemde voorstellen daadwerkelijk worden ingevoerd, zullen ondernemers hun systemen en handelwijzen op diverse punten moeten aanpassen. Wij houden u graag op de hoogte over de eventuele invoering van deze voorstellen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze btw-ontwikkelingen of andere btw-vraagstukken? Neem dan contact op met Raimo Kool, btw-specialist, per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 15 05. Hij helpt u graag verder.  

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief