Grensoverschrijdende leveringen: wijziging btw-regels per 2020

19 september 2019 – Per januari 2020 zullen in alle EU-lidstaten enkele nieuwe btw-regels ingaan die het Europese btw-systeem bij grensoverschrijdende leveringen al op korte termijn beogen te verbeteren. Ook voor internationaal opererende ondernemers in de transport & logistiek sector zijn deze nieuwe regels van belang. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemers die als fiscaal vertegenwoordiger voor buitenlandse ondernemers optreden en daarbij grensoverschrijdende leveringen rapporteren.

Fiscaal vertegenwoordigers

Fiscaal vertegenwoordigers zijn mede aansprakelijk voor de btw die de buitenlandse ondernemer aan de Belastingdienst moet betalen. Het kan een fiscaal vertegenwoordiger duur te komen staan als een onjuiste btw-afdracht plaatsvindt ter zake van grensoverschrijdende leveringen die hun klanten verrichten. Een goede voorbereiding op de wijziging van de btw-regels is daarom raadzaam.

Belangrijkste btw-wijzigingen vanaf 2020: ‘Quick fixes’

Per januari 2020 worden er vier kortetermijnmaatregelen ingevoerd:

  • Voor toepassing van het btw-nultarief in geval van intracommunautaire goederenleveringen (B2B) wordt het verplicht om over het btw-identificatienummer van de afnemer te beschikken. Op grond van rechtspraak is dit nummer geen materiële voorwaarde, maar dat gaat veranderen. Zonder correct btw-identificatienummer geldt als uitgangspunt dat 21% btw verschuldigd is.
  • Vereenvoudiging en harmonisatie van de regels voor zogenaamde call-off stock; voorraden die bedrijven in een andere lidstaat dan de lidstaat van vestiging aanhouden om snel op afroep aan al bekende afnemers te kunnen verkopen. Sommige landen kennen hiervoor een vereenvoudigingsregeling die een verplichte btw-registratie in het land waar de voorraad wordt aangehouden voorkomt; andere landen kennen zo’n regeling niet. Vanaf januari 2020 is het onder voorwaarden niet langer meer nodig om voor dergelijke overbrengingen een btw-registratie te hebben in de lidstaat waar de voorraad wordt gehouden. Wel moet van de overbrengingen een register worden bijgehouden en dient periodiek opgaaf gedaan te worden van het btw-identificatienummer van de betreffende afnemers.
  • Verduidelijking van de regels voor ondernemers om te bewijzen dat goederen van de ene lidstaat naar de andere zijn vervoerd, wat een voorwaarde is om het btw-nultarief toe te passen.
  • Vereenvoudiging van de regels voor ABC-transacties. Het wordt eenvoudiger om te bepalen welke transactie in een keten- of ABC-transactie de grensoverschrijdende levering betreft.

Waar kan Mazars u bij helpen?

De btw-specialisten van Mazars kunnen u helpen bij het implementeren van deze ‘quick fixes’ in uw dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast biedt Mazars een ‘btw-nummer check’ waarmee een groot aantal btw-nummers op geldigheid en juistheid kan worden gecontroleerd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de impact van deze ‘quick fixes’? Neem contact op met Raimo Kool per email of per telefoon: +31 (0)88 277 15 05. Hij helpt u graag verder.

Voortaan automatisch nieuws op het gebied van Transport & Logistiek in uw inbox ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Transport & Logistiek Actueel.

»