Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

2 juni 2017 – De handhaving van de Wet DBA werd eerder al opgeschort tot 1 januari 2018 en is nu opnieuw uitgesteld tot tenminste 1 juli 2018. Ondertussen onderzoekt het kabinet op welke wijze een invulling kan worden gegeven die aansluit op het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Op 22 mei 2017 is het rapport ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie’ door ambtenaren van diverse ministeries aan de Tweede Kamer aangeboden.

Rapport ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie’

Dit rapport beschrijft tien beleidsvarianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie. De tien beleidsvarianten zijn in te delen in twee groepen. De beleidsvarianten A tot en met D hebben uitsluitend betrekking op de uitvoering en handhaving van de Wet DBA. De opties E tot en met J vereisen een aanpassing van de wet. In het rapport wordt aangegeven dat de meest geopperde varianten elkaar niet uitsluiten. Het is daarom mogelijk dat de wetgever verschillende varianten met elkaar combineert.

De varianten die betrekking hebben op uitvoering en beleid:

  • Variant A. Overgaan tot handhaving per 1 juli 2018. Deze variant oppert een nuloptie waarbij geen veranderingen optreden in de regelgeving.
  • Variant B. Oordeel over de status van een arbeidsrelatie. De opdrachtgever kan met deze variant een webmodule invullen en zo vooraf rechtszekerheid verkrijgen over de status van de arbeidsrelatie.
  • Variant C. Criteria voor het mogen gebruiken van een modelovereenkomst. Er komt een set van indicatoren als aanvulling op de modelovereenkomsten, waarmee wordt aangegeven wanneer er in ieder geval wel sprake is van een dienstbetrekking.
  • Variant D. Rechtsvermoeden voor het ontbreken van een dienstbetrekking. Bij deze variant worden criteria gegeven om te bepalen wanneer er in ieder geval geen sprake is van een dienstbetrekking.

De varianten die een wijziging in de wetgeving met zich meebrengen:

  • Variant E. Nadere invulling van het criterium ‘persoonlijk verrichten van arbeid’ (vrije vervanging). In deze variant wordt de wet dusdanig aangepast dat er ook sprake is van een dienstbetrekking indien de werkzaamheden wel door een ander mogen worden uitgevoerd, maar feitelijk toch persoonlijk worden verricht. 
  • Variant F. Fictieve dienstbetrekking met uitzondering van ondernemers. De fictieve dienstbetrekkingen in de werknemersverzekeringen en de loonbelasting worden aangepast waardoor er in principe altijd sociale verzekeringspremies verschuldigd zijn, behalve in de situatie dat de opdrachtnemer ondernemer is voor de inkomstenbelasting. 
  • Variant G. Sectorale eis van arbeidsovereenkomst. Bij deze variant wordt voor specifieke functiegroepen in bepaalde sectoren vastgesteld  dat deze functies alleen op basis van een arbeidsovereenkomst vervuld kunnen worden.
  • Variant H. Opting-out van loonheffingen en werknemersverzekeringen. Indien aan bepaalde criteria wordt voldaan kunnen werknemers er onder deze variant voor kiezen niet onder het regime van de loonheffingen en werknemersverzekeringen te vallen.
  • Variant I. Ondernemersverklaring voor een selecte groep ondernemers Onder deze variant wordt aan een selecte groep ondernemers een ondernemersverklaring gegeven, die opdrachtgevers vrijwaart van de loonheffing en werknemersverzekeringen. De verklaring zal op verschillende punten afwijken van de voormalige Verklaring Arbeidsrelatie.
  • Variant J. Gelijke beloning opdrachtnemers en werknemers. Met deze variant wordt een wettelijke regeling geïntroduceerd die vereist dat de beloning voor opdrachtnemers gelijk dient te zijn aan die van werknemers.

Wat moet u als opdrachtgever doen?

Tot 1 juli 2018 zal de Belastingdienst slechts handhavend optreden indien u wordt aangemerkt als kwaadwillend. Voor nu is het van belang om bij het inhuren van zzp’ers maatregelen te nemen om eventuele risico’s te verminderen of weg te nemen en te voorkomen dat u kunt worden aangemerkt als kwaadwillend. Het rapport biedt diverse alternatieven voor het beleid van het nieuwe kabinet ten aanzien van de Wet DBA.

Wat kan Mazars voor u betekenen?

De specialisten van Mazars kunnen u helpen met tips en het in kaart brengen van de huidige procedures rondom het inhuren van zelfstandigen. Zij kunnen u eveneens helpen met het opstellen van een overeenkomst of u informeren over mogelijke alternatieven. Ook kunnen wij overeenkomsten beoordelen en voorleggen aan de Belastingdienst of maatregelen nemen om te voorkomen dat u wordt aangemerkt als kwaadwillend.

Meer weten over uitstel van de Wet DBA?

Heeft u vragen over de opschorting van de Wet DBA en de gevolgen voor u als ondernemer? Dan kunt u contact opnemen met Martin Aandewiel per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 13 96, met Renée Pauli per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 24 38 of met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 20 65. Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »