Herziening WW-premie opgeschort tot 2022

24 november 2020 - Werkgevers betalen sinds 1 januari 2020 als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten.

Aantrekkelijker maken vast contract

Met deze methode is het onder meer de bedoeling om het vaste contract voor werkgevers aantrekkelijker te maken. Als werkgevers een lagere WW-premie betalen voor een werknemer met een vast contract dan voor een werknemer met een flexibel contract, zullen zij eerder voor een vast contract kiezen.

Afdragen hoge WW-premie

In het verlengde daarvan is in de Wab opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie dienen af te dragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30%  hebben overgewerkt. Vanwege het coronavirus leidt deze bepaling nu tot onbedoelde effecten in bepaalde sectoren waar veel extra overwerk nodig is.

Om deze onbedoelde effecten weg te nemen, heeft het kabinet besloten om de 30% herzieningssituatie voor de kalenderjaren 2020 en 2021 op te schorten.  Vanaf 1 januari 2022 is de regeling wel weer van toepassing.

Lees hier meer over de differentiatie van de WW-premie, of ga naar meer balans tussen vastwerk en flexwerk.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de WAB? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Mazars of neem direct contact op met Erik Burghout per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 40. Hij helpt u graag verder.