Inkorting looptijd 30%-regeling tot 5 jaar; gevolgen voor de ET-regeling cao uitzendkrachten?

20 september 2018 – In het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag is gepubliceerd, wordt voorgesteld om de maximale looptijd van de 30%-regeling te verkorten tot 5 jaar. In de toelichting is aangegeven dat na verloop van de 5 jaarsperiode het niet mogelijk is om de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden. Het is nog onduidelijk of dit voorstel ook gevolgen heeft op de ET-regeling die uitzendondernemingen kunnen toepassen bij arbeidsmigranten.

Wat houdt de 30%-regeling in?

De 30%-regeling is een regeling op grond waarvan een werknemer een belastingvrije vergoeding van zijn werkgever kan ontvangen voor zogenoemde extraterritoriale kosten (ET-kosten). Dit zijn kosten die een werknemer maakt als hij tijdelijk werkt in Nederland en is aangeworven uit het buitenland. Het voordeel van de 30%-regeling is dat als de werknemer aan de voorwaarden voor de regeling voldoet, er geen onderbouwing hoeft te worden gemaakt van de van de werkelijke kosten. 

De voorgestelde aanpassing in het Belastingplan 2019

Het voorstel is dat de looptijd van de 30%-regeling wordt verkort van 8 jaar naar 5 jaar. Deze wijziging zal onmiddellijke werking hebben en dus al per 1 januari 2019 effect gaan hebben als het voorstel wordt aangenomen. In de toelichting op het wetsvoorstel is aangegeven dat ook het vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten (zoals de kosten van huisvesting of home leave) na verloop van de termijn van 5 jaar niet meer mogelijk is, maar dit blijkt niet uit de voorgestelde en aangepaste wettekst. Om die reden is het op dit moment onduidelijk of de voorgestelde wijziging ook gevolgen heeft voor uitzendondernemingen die gebruik maken van de ET-regeling. Deze ET-regeling is opgenomen in de cao voor uitzendkrachten (zowel in de ABU als in de NBBU-cao) en maakt het mogelijk om een deel van het cao-loon in de vorm van een belastingvrije vergoeding of vestrekking te geven. Het moet dan gaan om de kosten van dubbele huisvesting, home leave en de extra kosten van levensonderhoud. Belangrijk bij de toepassing van de ET-regeling is dat er, anders dan bij de 30%-regeling, wél een onderbouwing moet zijn van de werkelijk gemaakte kosten.

Impact van de voorgestelde wijziging op de uitzend-CAO

De ET-regeling uit de uitzend-cao is nu gebaseerd op dezelfde bepaling in de Wet op de loonbelasting als de bepaling waar de 30%-regeling op gebaseerd is. Dat zou kunnen betekenen dat een verkorting van de maximale periode waarin ET-kosten belastingvrij vergoed kunnen worden, ook gaat gelden voor de ET-regeling uit de uitzend-cao. Op basis van de voorgestelde nieuwe wettekst en de toelichting is dit echter niet duidelijk.

Als de verkorting van de regeling tot 5 jaar uitsluitend bedoeld is voor de vaste vergoeding van ET-kosten (de 30%-regeling), dan moet dit als zodanig in de wettekst opgenomen worden. Wordt dit niet gedaan, dan bestaat het risico dat de ET-regeling uit de uitzend-cao vanaf 1 januari 2019 ook beperkt wordt tot maximaal 5 jaar.

Voor werknemers die hun fiscale woonplaats in het buitenland houden en bijvoorbeeld ieder jaar een aantal maanden in Nederland komen werken, geldt dat zij wel extraterritoriale kosten blijven maken zoals dubbele huisvestingskosten en transportkosten om naar Nederland te komen. Hetzelfde geldt voor de extra kosten van levensonderhoud die blijven bestaan, ongeacht de duur van de werkzaamheden in Nederland. Voor deze werknemers zou de verkorting van de looptijd van de 30% regeling en daarmee ook de vergoeding van ET kosten, een nadelig effect hebben.

Deze wetswijzing die bedoeld is voor de 30%-regeling zou dan ook moeten leiden tot aanpassing van de cao voor uitzendkrachten.

Behandeling belastingplan

Wij verwachten dat tijdens de behandeling van het Belastingplan 2019 duidelijk wordt hoe ver de voorgestelde wijziging zal gaan en of dit inderdaad ook impact zal hebben op de ET-regeling en daarmee op uitzendondernemingen. We zullen u op de hoogte houden van ontwikkelingen op dit terrein.

Meer weten?

Hebt u vragen over de toepassing van de ET-regeling? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 20 65. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief