Horizontaal toezicht op de schop

11 februari 2021 - Eind 2020 heeft de Belastingdienst bekendgemaakt hoe het nieuwe systeem van horizontaal toezicht (HT) vormgegeven zal gaan worden. De bestaande HT-convenanten die zijn gesloten met ondernemingen en organisaties worden opnieuw beoordeeld aan de hand van nieuwe voorwaarden. In sommige gevallen zijn de bestaande convenanten zelfs op den duur niet meer geldig. In dit artikel gaan wij in op de veranderingen voor uw transportonderneming.

Wat is horizontaal toezicht?

Horizontaal toezicht is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip, transparantie en beheersing van fiscale risico’s. Ondernemingen kunnen in gesprek gaan met de Belastingdienst over hoe fiscale vraagstukken zo efficiënt mogelijk kunnen worden afgehandeld en hoe bepaalde fiscale zaken in de aangiften moeten worden verwerkt. De afspraken worden vastgelegd in een HT-convenant.

De Belastingdienst stelt horizontaal toezicht beschikbaar voor drie categorieën ondernemingen:

  • Categorie top: dit zijn de honderd grootste en meest complexe ondernemingen en de dertig grootste publieke organisaties (non-profit) in Nederland
  • Categorie groot: ondernemingen die in twee opeenvolgende jaren voldoen aan twee van de drie volgende criteria: het hebben van activa meer dan € 20 miljoen, meer dan 250 medewerkers en een omzet van meer dan € 40 miljoen
  • Categorie middelgroot: ondernemingen die in twee opeenvolgende jaren voldoen aan twee van de drie volgende criteria: het hebben van activa meer dan € 6 miljoen, meer dan vijftig medewerkers en een omzet van meer dan € 12 miljoen

De Belastingdienst voert in de periode 2020-2022 een aantal veranderingen door om het horizontaal toezicht aan te scherpen. De veranderingen die de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht met zich meebrengen, verschillen per categorie. Waar ondernemingen in de categorieën top en groot nog een individueel convenant kunnen sluiten onder nieuwe voorwaarden, zal voor de middelgrote ondernemingen een individuele convenant op termijn niet meer mogelijk zijn. Wij zullen hierna dan ook ingaan op de gevolgen en mogelijkheden voor deze laatste categorie.

Veranderingen voor middelgrote ondernemingen

Sinds 1 januari 2020 sluit de Belastingdienst al geen individuele convenanten meer met middelgrote ondernemingen. Een middelgrote onderneming kan alleen nog gebruik maken van horizontaal toezicht door zich aan te melden voor het HT-convenant dat de fiscaal dienstverlener heeft gesloten met de Belastingdienst (FD-convenant).

Voor ondernemingen die op 1 januari 2020 een bestaand HT-convenant hadden, is een overgangsregeling getroffen. Het bestaande HT-convenant blijft geldig tot 31 december 2022. De Belastingdienst bespreekt in de komende jaren met de betreffende onderneming hoe in de toekomst het horizontaal toezicht zal worden ingericht. Hierbij zijn er vier mogelijke uitkomsten:

  1. De onderneming sluit zich aan bij het FD-convenant van de fiscale dienstverlener. Dit moet echter wel mogelijk zijn, want niet alle fiscale dienstverleners hebben een FD-convenant.
  2. Er wordt eenmalig een nieuw individueel HT-convenant overeengekomen met een looptijd van drie jaar. Hiervoor gelden wel strengere voorwaarden dan voorheen. Na deze drie jaar kan geen individueel convenant meer gesloten worden en moet men alsnog terugvallen op een FD-convenant.
  3. De onderneming kan niet aansluiten met een FD-convenant en voldoet ook niet aan de nieuwe voorwaarden voor een eenmalig individueel convenant. In bepaalde gevallen kan door middel van een self-asessment en een plan van aanpak worden bewerkstelligd dat alsnog aan de nieuwe voorwaarden wordt voldaan. Als uiterlijk eind 2022 vaststaat dat met het plan van aanpak wel aan de nieuwe voorwaarden wordt voldaan, kan eenmalig een individueel convenant worden gesloten voor drie jaar (uiterlijke ingangsdatum eind 2023).
  4. Er is geen reëel plan van aanpak mogelijk waardoor de onderneming niet meer zal vallen onder horizontaal toezicht. De onderneming zal weer vallen onder het reguliere toezicht.

Mazars kan u helpen

De doorontwikkeling van het horizontaal toezicht kan er de komende jaren voor zorgen dat uw transportonderneming geen gebruik meer kan maken van individuele afspraken met de Belastingdienst. U kunt zich wellicht aansluiten bij een FD-convenant van uw fiscale dienstverlener. Het kan zijn dat hier  andere afspraken in staan dan u gewend was. De specialisten van Mazars kunnen u helpen in het overleg met de Belastingdienst over de mogelijkheden voor uw transportonderneming in het nieuwe systeem van horizontaal toezicht.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de veranderingen in het horizontaal toezicht voor uw onderneming of het aansluiten bij een FD-convenant? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 95 of met Joost Grieving per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 71. Zij helpen u graag verder.