De impact van de Wet arbeidsmarkt in balans op uw HR-beleid

28 oktober 2019 - Bent u al helemaal voorbereid op 2020? Een nieuw jaar met nieuwe kansen en met een nieuwe wetgeving: de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) komt eraan. Wat betekent dit concreet voor uw HR-beleid? Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij gezet.

De impact op uw personeelsplanning

Bij de in-, door- en uitstroom van medewerkers houdt u rekening met ontwikkelingen op zowel korte als langere termijn, ook wel (strategische) personeelsplanning genoemd. Bij een goede personeelsplanning hoort een optimale balans tussen vast en flexibel personeel. Deze balans staat ook centraal in de Wab: het wordt aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden, terwijl flexibel werk duurder wordt. En dus is het nu extra relevant om uw huidige en gewenste personeelsbezetting onder de loep te nemen. Denk hierbij aan de juiste mix van vaste, tijdelijke, oproep-, uitzend- en payrollkrachten.

Het is belangrijk om de volgende punten in kaart te brengen:

  • Wat is de verhouding vast-flex binnen uw bedrijf en sluit dit aan op uw huidige werkaanbod en orderportefeuille? En op uw toekomstplannen en de marktontwikkelingen?
  • Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de gewenste personeelsbezetting?
  • Hoeveel flexibiliteit is er nodig, hoe organiseert u dit en hoe blijft dit betaalbaar?

Kortom: de Wab vormt een goede aanleiding om strategische personeelsplanning (opnieuw) op de agenda te zetten!

De impact op uw personeelsbeoordeling

Een belangrijk gevolg van de Wab is dat de tijdelijke en flexibele contracten duurder worden dan vaste contracten. Het is voor u dus eerder interessant om goede flexkrachten een vast contract te bieden. Hierdoor is het nog belangrijker om te beoordelen of uw (nieuwe) medewerker goed functioneert. Zorg als bedrijf daarom voor een goede selectieprocedure, voer gesprekken aan het eind van de proeftijd maar blijf dit na de proeftijd ook doen. Wacht niet op het formele beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar, maar zorg voor continue monitoring en feedback.

Wanneer een medewerker goed functioneert en de toekomstverwachtingen voor beide partijen positief zijn, wacht dan niet langer met het aanbieden van een vast contract. Bespreek bij enige twijfel met elkaar wat beter kan en ga samen aan de slag. Als de medewerker niet goed functioneert en de verwachting is dat dit onvoldoende verbetert in de toekomst, overweeg dan om in goed overleg uit elkaar te gaan en voorkom hiermee onnodige kosten. De hogere WW-premie bij flexibele contracten en de transitievergoeding vanaf de eerste dag maken uw personeelsbeoordeling vanaf de eerste dag extra relevant.

De impact op uw dossieropbouw

Een ander doel van de Wab is om ‘vast minder vast’ te maken, door bijvoorbeeld invoering van de cumulatiegrond voor ontslag. De combinatie van meerdere onvoldragen gronden kan voortaan ook tot ontbinding van een dienstverband leiden. Stel dat u een werknemer heeft die niet goed functioneert, waarbij er ook sprake is van bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie of van verwijtbaar handelen door uw werknemer. Bouw dan op al deze gronden dossiers op. Hierdoor is het namelijk eerder mogelijk een ontbindingsverzoek in te dienen. Houd er wel rekening mee dat de rechter een maximaal 1,5 keer hogere transitievergoeding kan toekennen.  Afhankelijk van de situatie kan het gunstiger zijn om toch op basis van één voldragen grond ontslag aan te vragen. Neem deze afweging dus voortaan mee in uw ontslagaanpak.

Wab scan en rekentool

Mazars helpt u graag bij het scherp in beeld krijgen van de maatregelen in de Wab en de impact op uw organisatie. Met onze Wab scan en rekentool berekenen we voor u het verschil in personeelskosten tussen nu en 2020. Ook maken we de benodigde aanpassingen in uw HR processen en de financiële impact van maatregelen direct inzichtelijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de impact van de Wab op verschillende onderdelen van uw HR-beleid en op uw personeelskosten? Neem dan contact op met Judy van Adrichem per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 44. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?