Nieuwe inkomenseisen voor kennismigranten 2018

8 maart 2018 - Heeft u als werkgever kennismigranten in dienst? Houd dan bij de afspraken met uw werknemers voor 2018 rekening met de nieuwe looncriteria. De looncriteria worden elk jaar geüpdatet (1 januari).

Nieuwe looncriteria per 1 januari 2018

Hieronder treft u de nieuwe bruto maandlonen, zoals gepubliceerd door het CBS aan. Deze normbedragen zijn exclusief 8% vakantietoeslag en gelden per 1 januari 2018.

  • Kennismigrant 30 jaar en ouder: € 4.404 (2017: € 4.324)
  • Kennismigrant jonger dan 30 jaar: € 3.229 (2017: € 3.170)
  • In Nederland afgestudeerde vreemdeling: € 2.314 (2017: € 2.272)

Loon in natura

Loon in natura wordt niet meegenomen bij de toetsing aan deze looneis. Denk hierbij aan betaalde huisvesting of een auto van de zaak. Ook een dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering wordt niet meegeteld, tenzij deze daadwerkelijk maandelijks aan de kennismigrant wordt uitbetaald.

Wet arbeid vreemdelingen

De salariseis kennismigranten is onderdeel van de Wet arbeid vreemdelingen. Jaarlijks worden de normbedragen geïndexeerd. Het gaat hierbij om het brutoloon dat tenminste moet worden betaald om als kennismigrant in Nederland te kunnen werken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de verplichtingen waaraan u moet voldoen? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15. Hij helpt u graag verder.   

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »