Investeren in menselijk kapitaal is noodzaak

24 november 2020 - “En wat nou als er wél een reden is om te investeren in het menselijk kapitaal?” Ongetwijfeld deelt u de mening dat de houdbaarheid van kennis en vaardigheden verkort. Ontwikkelingen op het gebied van technologie en digitalisering vormen een continu en razendsnel proces. De kennis die vandaag wordt opgedaan, is morgen alweer verouderd. Want zoals Heraclitus zegt, “niets duurt voort , behalve verandering”. Het creëren van een leercultuur door blijvend te investeren in het menselijk kapitaal is dan ook essentieel om uw concurrentiepositie te behouden en verstevigen.

Belemmeringen lerende organisatiecultuur

Veel mkb-ondernemers zien belemmeringen die ze ervan weerhouden in te zetten op het creëren van een lerende organisatiecultuur. De volgende punten spelen hierin een rol:  

 • Te weinig tijd of capaciteit voor scholing
 • Hoge werkdruk, onder andere door personeelstekort
 • Onzekerheid; wat levert scholing van personeel op?
 • De bestaande scholing sluit onvoldoende aan
 • Mismatch tussen onderwijs en de arbeidsmarkt
 • De kennis over methodes of goed te gebruiken HR-tools ontbreekt

MKB!dee

Een verhoging van de huidige en toekomstige arbeidsproductiviteit is belangrijk voor de Nederlandse economie. De subsidiemodule beleidsexperiment menselijk kapitaal (MKB!dee) heeft als doel oplossingen te bieden voor belemmeringen die mkb-ondernemers ervan weerhouden (meer) te investeren in het menselijk kapitaal. Op deze manier wordt bijgedragen aan de verhoging van de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van huidige en toekomstige werknemers.

MKB!dee richt zich op bedrijven tot 250 werknemers. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 124.999. Ook andere partijen, zoals brancheorganisaties, mogen in samenwerking met u een subsidieaanvraag indienen. Een samenwerkingsverband kan maximaal € 200.000 subsidie aanvragen.

De subsidie wordt toegekend aan de hoogst gerangschikte projecten. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de volgende criteria:

 • Aansluiting bij het doel (stimuleren van investeringen door ondernemers in scholing en ontwikkeling).
 • Kwaliteit van het voorstel.
 • Originaliteit en vernieuwd karakter van het project voor de betrokken ondernemer(s).
 • De mate waarin het project na succes ook bij andere ondernemers kan worden toegepast
 • De mate waarin de verwachte projectresultaten een bijdrage leveren aan:
  • Inzetbaarheid personeel in technische- en ICT-sectoren.
  • Menselijk kapitaal met betrekking tot digitalisering.
  • Menselijk kapitaal met betrekking tot klimaat- en energietransitie.
  • Het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.

Het aanvraagtijdvak is geopend tot 19 januari 2021.

Mazars kan u helpen

Om te bepalen of MKB!dee ook voor uw organisatie interessant is, heeft Mazars HR Services de inventarisatietool MKB!dee ontwikkeld. Met behulp van deze tool krijgt u inzicht of uw organisatie in aanmerking komt voor de MKB!dee subsidie en op welke thema’s de subsidie ingezet kan worden.

Indien u gebruik wilt maken van onze kosteloze tool, stuur dan een e-mail naar hrdienstverlening@mazars.nl. U ontvangt dan een unieke link naar de tool. Vervolgens vult u de vragen in. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Op basis van de door u ingevulde informatie analyseren wij de mogelijkheden voor uw organisatie en nemen we contact met u op om u te informeren over de uitkomst.

Meer weten?

Wilt u gebruikmaken van deze unieke mogelijkheid? Of wilt u graag meer informatie? Wij helpen u graag bij de verschillende stappen om tot een succesvol project te komen. Neem dan contact op met Marko Edens per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 69. Hij helpt u graag verder.