Invorderingsrente bij bijzonder uitstel van betaling

28 april 2022 – Per 1 juli 2022 wordt het tarief van de invorderingsrente verhoogd van 0,01% naar 1% om zo stapsgewijs per 2024 terug te gaan naar 4%. Deze stapsgewijze verhoging van de invorderingsrente kan gevolgen voor u hebben, bijvoorbeeld als u gebruikmaakt van het bijzonder uitstel van betaling in verband met corona.

Bijzonder uitstel van betaling

Wanneer u gebruikmaakt van het bijzonder uitstel van betaling in verband met corona begint u in beginsel in oktober 2022 met het in 5 jaar (60 maanden) terugbetalen van uw openstaande belastingschuld die voortkomt uit de periode dat u bijzonder uitstel van betaling had in verband met corona. De openstaande belastingschulden dienen terugbetaald te worden vermeerderd met de hierover verschuldigde invorderingsrente.

Wat is invorderingsrente?

Invorderingsrente is de rente die de Belastingdienst berekent wanneer een aanslag niet binnen de, op de aanslag, vermelde termijn wordt betaald. Deze invorderingsrente wordt ook berekend over de aanslagen waar bijzonder uitstel van betaling voor is verleend in verband met corona. Vanwege de coronacrisis heeft de overheid sinds 23 maart 2020 het tarief van de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit verlaagde tarief loopt nog door tot 30 juni 2022, waarna het vervolgens stapsgewijs zal oplopen tot het oorspronkelijke percentage van 4% per 1 januari 2024. Hieronder hebben wij de betreffende verhogingen opgenomen.

Periode

Hoogte invorderingsrente

23 maart 2020 – 30 juni 2022

0,01%

1 juli 2022 – 31 december 2022*

1,00%

1 januari 2023 – 31 december 2023

2,00%

1 januari 2024 en verder

4,00%

* Voor de voorlopige aanslagen 2022 met een grondslag uit sparen en beleggen (box 3) geldt dat er geen invorderings-maatregelen worden genomen en er geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht. Belastingplichtigen die hiermee te maken hebben ontvangen een brief van de Belastingdienst.

De verhoging van de invorderingsrente kan dus een afweging zijn om uw openstaande belastingschulden sneller terug te betalen dan in de daarvoor beschikbare 5 jaar. Een tweede aspect wat kan meespelen bij de vraag of een eerdere afbetaling van de openstaande schulden aantrekkelijk is, betreft de negatieve rente. De meeste banken rekenen op banksaldo’s boven de € 100.000 negatieve rente. Het is dus aan te bevelen om op korte termijn uw openstaande positie richting de Belastingdienst goed te beoordelen.

Meer weten?

Wilt u weten of het in uw  situatie voordelig is om belastingschulden eerder af te lossen? Of heeft u andere vragen over openstaande aanslagen in verband met corona? Neem contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 95 of met Joost Grieving per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 71. Zij helpen u graag verder.