Inzicht van Brexit Radar: immigratie

Het Britse vertrek uit de Europese Unie (EU) heeft verschillende gevolgen voor hoe een bedrijf functioneert en de teams die er werken. Van het recht op werk tot sponsorregels en vestigingsregelingen, de ontwikkelingen rond immigratie dwingen bedrijven hun richtlijnen aan te passen aan nieuwe wetgeving.

Hieronder gaan we nader in op veranderingen in de sponsoring van kennismigranten en in de EU Vestigingsregeling. Ook belichten we welk effect de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op het verkeer van personen. Deze informatie is gebaseerd op inzichten die oorspronkelijk zijn gedeeld in het VK. Klik hier voor meer informatie van Mazars in het VK over de Brexit.

Sponsoring voor kennismigranten (skilled workers)

Werkgevers haalden opgelucht adem toen de Britse immigratiedienst (UK Visas and Immigration) bekendmaakte dat de formele ‘Resident Labour Market Test’-eisen voor sponsoring op grond van de kennismigrant-route zouden vervallen. Maar al snel kwamen ze tot de ontdekking dat het venijn in de details zat. Werkgevers zijn namelijk nog steeds verplicht om bewijs van het wervingsproces te bewaren en te laten zien dat de functie een echte vacature betrof.

Documenten die u moet bewaren voor aangeboden functies

Als de functie is aangeboden, worden werkgevers geacht informatie van de geplaatste advertentie te bewaren, zoals schermafbeeldingen, afdrukken, kopieën of een document van de advertentietekst. Ook moeten ze informatie bewaren over waar de functie is aangeboden en voor hoe lang. Daarnaast gaat het om gegevens als het aantal sollicitanten, het aantal geselecteerde mensen voor een gesprek (en voor andere fasen van het wervingsproces) en ten minste één ander bewijsstuk of gegeven waaruit blijkt welke procedure is gevolgd om de meest geschikte kandidaat vast te stellen.

Er gelden geen specifieke eisen voor het minimale aantal advertenties dat u moet plaatsen of de manier waarop u de functie moet aanbieden. Hoewel wordt aanbevolen bewijsmateriaal van alle geplaatste advertenties te bewaren, hoeft u geen sollicitatieformulieren, cv's, gespreksnotities of andere persoonsgegevens met betrekking tot afgewezen kandidaten te bewaren.

Documenten die u moet bewaren voor niet-aangeboden functies

Als de functie niet is aangeboden, moeten werkgevers kunnen verklaren (en waar mogelijk bewijs over leggen) hoe ze hebben vastgesteld dat de werknemer geschikt was. Dit kan bijvoorbeeld bewijs zijn dat er universiteiten zijn bezocht voor het werven van werknemers. Mocht de kandidaat al via een andere immigratieroute voor u werken, dan moet u kunnen aantonen hoe u hebt vastgesteld dat hij of zij op grond van eerdere prestaties geschikt was voor de functie. Als de kandidaat buiten een officiële advertentiecampagne om bij u heeft gesolliciteerd, moet u kunnen aantonen hoe u hebt vastgesteld dat de kandidaat geschikt was (bijv. door een gesprek met de kandidaat en/of het natrekken van referenties of kwalificaties).

De aanstaande deadline voor de EU Vestigingsregeling (EU Settlement Scheme)

De EU Vestigingsregeling is in maart 2019 door de Britse regering ingevoerd. Op grond van deze regeling mogen EU-, EER- en Zwitserse staatsburgers die voor het verstrijken van de EU Exit-overgangsperiode in het Verenigd Koninkrijk woonachtig waren hun eerdere rechten behouden.

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor de regeling is 30 juni 2021. Op de deze datum worden alle hiervoor in aanmerking komende aanvragers geacht een aanvraag te hebben ingediend. De verwerkingstijd voor aanvragen bedraagt momenteel drie tot vier weken na de datum van indiening. Het niet op tijd indienen van een aanvraag kan ertoe leiden dat personen als onrechtmatig verblijf houdend worden beschouwd.

Wie kunnen er een aanvraag indienen?

U kunt een aanvraag indienen als u*:

 • Een EU-, EER- of Zwitsers staatsburger bent; of
 • Geen EU-, EER- of Zwitsers staatsburger bent maar een familielid van u wel (of een in aanmerking komende persoon uit Noord-Ierland).
 • Ierse staatsburgers hoeven op grond van de EUSS geen statusaanvraag in te dienen, maar kunnen dat desgewenst doen.

*uitzonderingen daargelaten

Status op grond van de EU Vestigingsregeling

EU-, EER- en Zwitserse staatsburgers die vóór 30 juni 2021 met succes een aanvraag voor de regeling indienen, ontvangen een tijdelijke verblijfsstatus (pre-settled status; als ze niet gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar in het VK hebben gewoond) of een vaste verblijfstatus (settled status). Bij aanvragen in het VK ontvangen de aanvragers meestal geen echt visum maar een e-mail link die de bevestiging van hun status bevat.

Een vaste verblijfsstatus verschaft de statushouder een ‘verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd’ (indefinite leave to remain) in het VK. Deze vergunning wordt verleend aan degenen die kunnen aantonen dat ze al vijf jaar of langer in het VK wonen. Zodra een persoon gedurende twaalf maanden een vaste verblijfsstatus heeft gehad, kan de houder het Britse staatsburgerschap aanvragen, mits hij of zij daarvoor in aanmerking komt.

De tijdelijke verblijfsstatus wordt verleend aan personen die kunnen aantonen dat ze gedurende een ononderbroken periode van minder dan vijf jaar in het VK hebben gewoond. Aan hen wordt een beperkte vergunning voor vijf jaar verleend. Zodra ze voldoen aan de eisen voor een ononderbroken verblijf kunnen ze de vaste verblijfsvergunning aanvragen. Personen met een vaste of tijdelijke verblijfsstatus kunnen blijven werken, wonen, gebruikmaken van de Nationale Gezondheidsdienst (NHS), onderwijs volgen en toegang krijgen tot overheidsmiddelen, mits zij daarvoor in aanmerking komen.

Meer informatie over de aanstaande deadline vindt u hier.

Impact van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU-VK op het verkeer van personen

Deze overeenkomst, die in december 2020 door het Britse parlement is geratificeerd, betekent:

 • Het einde van het vrije verkeer van personen tussen het VK en de EU.
 • De mogelijkheid van reizen zonder visum voor korte bezoeken conform nationale wetgeving.
 • Het inreizen, tijdelijk verblijf en dienstverband van binnen een onderneming overgeplaatste personen is toegestaan.
 • Zakelijke bezoekers hoeven geen werkvergunning aan te vragen voor vestigingsdoeleinden.
 • Zakenmensen worden geen beperkingen voor markttoegang (zoals onderzoeken naar de economische noodzaak) of discriminatoire belemmeringen opgelegd.

De toegestane verblijfsduur is drie jaar voor managers en specialisten, maximaal één jaar voor stagiairs en maximaal negentig dagen binnen een periode van zes maanden voor zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden.

De overeenkomst omvat ook uitgebreide maatregelen betreffende transparantie en vereenvoudigde procedures. Dit om de administratieve rompslomp voor toekomstige aanvragers van visa en werkvergunningen te verminderen.

Overzicht van wijzigingen in de immigratieregels

Op 31 december 2020 werd er een overzicht van wijzigingen in de immigratieregels (Immigration Rules) ingevoerd, met daarin een aangepaste bezoekersregeling (visitor rules) en onderstaande aanvullingen op toegestane activiteiten:

 • Bezoekers kunnen in het VK marktonderzoek of -analyse verrichten ten behoeve van hun dienstverband in het buitenland.
 • Onderzoekers kunnen in het VK onafhankelijk onderzoek verrichten voor hun dienstverband in het buitenland.
 • Vertalers en / of tolken kunnen in het VK vertalen/tolken als werknemer van een buitenlandse onderneming.

Deze wijzigingen zijn aanvullend op het einde van het vrije verkeer, wat betekent dat werkgevers hun bestaande leidraad voor zakenreizen tegen het licht moeten houden. Contractuele dienstverleners en onafhankelijke professionals dienen in gesprek te gaan met hun eindgebruikers in het VK om ervoor te zorgen dat deze op de hoogte zijn van de nieuwe tijdsbeperkingen. Ook wordt het aanbevolen om nader advies in te winnen om vast te stellen of uw sector in aanmerking komt voor deze langere perioden.

Bij het plannen van reizen tussen het VK en de EU moeten u en uw werknemers zich bewust zijn van het volgende:

 • Britse en EU-staatsburgers hebben voor het reizen geen visum nodig, mits ze een kort bezoek brengen voor een toegestaan zakelijk doel.
 • Britse staatsburgers die naar de EU reizen moeten ervoor zorgen dat hun paspoort gedurende ten minste zes maanden na de datum van aankomst geldig is.
 • De toegestane verblijfsduur voor korte bezoeken bedraagt maximaal negentig dagen binnen een periode van zes maanden.
 • Voor contractuele dienstverleners, onafhankelijke professionals en zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden gelden mogelijk uitzonderingen op deze algemene regels.
 • Personen die in het VK of de EU gaan werken moeten een werkvergunning aanvragen. De vereisten voor een werkvergunning vallen onder de nationale wetgeving van het VK of de betreffende lidstaat.

Lees hier meer over de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst EU-VK (EU-UK Trade and Cooperation Agreement). 

Brexit Radar: plan uw vervolgstappen

Mazars heeft de Brexit Radar gelanceerd, een online tool die bedrijven in alle rechtsgebieden toegang biedt tot informatie - op één plek - over ontwikkelingen rond de Brexit en veranderingen in het ondernemen in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Bekijk hier de gratis tool en ontdek zelf wat de Brexit Radar u te bieden heeft.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over ontwikkelingen rondom immigratie? Neem dan contact op het Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15. Hij helpt u graag verder.