Update: tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (tozo)

26 mei 2020 - Het kabinet introduceert de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De regeling bestaat uit twee delen: inkomensondersteuning gedurende 3 maanden en de mogelijkheid tot het aanvragen van extra bedrijfskrediet.

De hoofdlijnen van de Tozo-regeling zijn als volgt:

 • De Tozo biedt ondersteuning aan zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers.
 • De inkomensondersteuning is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).
 • Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.
 • De zelfstandige moet in beginsel in Nederland wonen en zijn bedrijf in Nederland uitoefenen.
 • Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land, kunnen wanneer zij aan de voorwaarden voldoen, ook in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling.
 • Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. 
 • De onderneming is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, moet zijn gestart met de onderneming vóór 17 maart 2020 18.45 uur en voldoen aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep (gemiddeld 24 uur per week).
 • De ondernemer moet een aanvraag voor Tozo indienen bij de gemeente waar hij woont.
 • Het streven is dat gemeenten zoveel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag beslissen. De gemeenten kunnen ook een voorschot uitbetalen.
 • De lening voor bedrijfskapitaal bedraagt maximaal 10.157 euro:
  • Uitgestelde aflossing is mogelijk.
  • Er is wel rente verschuldigd, maar die zal lager zijn dan gebruikelijk.
  • Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. 
  • De regeling werkt terug tot 1 maart.

De Tozo-regeling wordt verlengd van 1 juni tot met 31 augustus 2020. De verlenging wordt niet automatisch verleend; er dient een beroep op te worden gedaan.

Voor de Tozo 2 gelden gewijzigde voorwaarden. Voor de inkomensaanvulling komt er een partnerinkomenstoets. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering.

Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet gaan verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

Meer weten?

Heeft u vragen over de Tozo-regeling? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 20 65. Hij helpt u graag verder.