Kansen voor technologie en digitalisering in een veranderde transport en logistiek sector

24 februari - Eén van de belangrijkste disrupties waarmee transport- en logistiekbedrijven (T&L) worden geconfronteerd is technologie en digitalisering. De ontwikkelingen op technologisch gebied veroorzaken onzekerheid, maar bieden ook veel kansen voor T&L-organisaties. Het verschil tussen de koplopers en de achterblijvers in deze sector is het vermogen om deze ontwikkelingen te omarmen. Om te weten wat de voordelen en risico's zijn en hoe deze benut kunnen worden, moet eerst inzicht worden verkregen in de gevolgen.

De T&L-sector wordt op vier verschillende manieren door technologie en digitalisering beïnvloed: 

1.      Nieuwe technologieën hebben een impact op elke functie in het bedrijf

Veel technologische doorbraken hebben impact op alle functies in het bedrijf, zoals functies bij marketing en sales, opslag en transport, financiën, inkoop, HR en IT. Voorbeelden hiervan zijn: het gebruik van robotica in magazijnen, in de customer service en de back-office (robotics process automation (RPA) en chatbots), het gebruik van data-analytics voor klanten, contract en performance analyse, het migreren naar de cloud, het toepassen van blockchain-technologie en het gebruik van process mining voor proces optimalisatie. Deze innovaties veranderen stuk voor stuk de manier waarop T&L-bedrijven opereren. En deze kunnen daarom ook voor u van toepassing zijn.

2.      Nieuwkomers nemen (winstgevende) stukken van de T&L-waardeketen in

Technologie verlaagt voor bedrijven buiten de T&L-sector toegang tot de markt, zoals nieuwe platforms die vraag en aanbod met elkaar te verbinden (‘uberisatie’ van de sector) en de aanwending van de deel-economie voor verzending en afhalen (vooral first- en last-mile). Steeds meer start-ups begeven zich op dit terrein, maar dat geldt ook voor grote verladers. De filosofie gaat steeds meer in de richting van ‘asset-light & data-heavy’, wat mogelijk wordt gemaakt door nieuwe technologie die controle heeft over de klant en de data.

3.      Technologie leidt tot een nieuwe manier van samenwerking in de sector

Het is niet langer noodzakelijk om alle assets onder één dak te hebben: steeds meer bedrijven zetten vrachtwagens en magazijnen op afstand in en werken via een netwerk van partnerschappen om flexibeler en efficiënter te opereren. In die zin stelt technologie bedrijven ook in staat hun ecologische voetafdruk te verkleinen door te voorkomen dat ze leeg rijden, varen of vliegen. Hierdoor zijn T&L-bedrijven beter schaalbaar, flexibeler en kunnen ze inspelen op de dynamische behoeften van hun klanten en invulling geven aan duurzaamheidsdoelen.

4.      Technologie verandert het gedrag en de verwachtingen van diverse T&L-stakeholders

Klanten (B2C en B2B), partners, leveranciers en personeel veranderen de manier waarop zij willen werken en bediend willen worden. Bedrijven en eindgebruikers verwachten meer efficiency, betere prestaties en aanzienlijk meer maatwerk (personalisering) in de dienstverlening. Retail- en hightechbedrijven verwachten van hun T&L-partners hetzelfde ervaringsniveau voor hun klanten als zij zelf zouden bieden. Tegelijkertijd is een digitale cultuur nodig om de nieuwe talenten aan te trekken - en vast te houden - die in het digitale tijdperk voor prestaties en innovatie zorgen.

Hoe kunnen T&L-bedrijven zich optimaal op deze veranderingen voorbereiden?

Om de vruchten van deze ontwikkelingen te kunnen plukken, moeten T&L-bedrijven inzicht hebben in de impact van deze ontwikkelingen, zich hierop voorbereiden en daarna veranderingen doorvoeren. T&L-organisaties zijn over het algemeen geen koplopers of pioniers als het gaat om verandering en innovatie. Zij hebben de neiging te volgen en te kijken waar de klanten naartoe gaan. Gezien de snelheid en de impact van digitalisering is deze strategie riskant. Organisaties moeten snel handelen, bereid zijn om te investeren en te leren. Daarnaast moeten ze in hun organisatie een digitale en veranderingscultuur creëren om dit te ondersteunen. Dit teweegbrengen hangt meer dan ooit af van het visionair leiderschap in de top van de organisatie. De specialisten van Mazars kunnen u helpen dat te bereiken.

Hieronder worden een aantal stappen beschreven die kunnen helpen bij het voorbereiden op de veranderingen.

1.      Stel een digitale strategie vast die is gebaseerd op ‘think big - start small’

Dit houdt in dat u zowel de kansen, maar ook de bedreigingen moet beoordelen: waar wilt u over twee à drie jaar staan? Hoe ziet uw bedrijfsmodel en organisatie eruit? Wat verwachten klanten? Wat doet de concurrentie? Waarin wilt u uitblinken (en waarin niet)? Hoe komt u daar, wat is er nodig, wat kost het en wat levert het op? Dit moet worden vertaald in een visie, strategie en stappenplan. En tot slot het allerbelangrijkste: ga aan de slag! Bij Mazars kunnen we u helpen bij het opstellen van een visie, strategie en stappenplan om de weg voorwaarts te bepalen.

2.      Krijg inzicht in nieuwe technologieën en gebruik ze: ’stop talking and start acting’

Pilots met een korte doorlooptijd, een beperkt budget en lage impact werken heel goed. Deze kunnen antwoord geven op vragen zoals: hoe kunnen we met data analyse meer inzicht krijgen in onze bedrijfsperformance? Wat levert artificial intelligence (AI) op? Kunnen we RPA in ons bedrijf toepassen? Wat betekent blockchain voor ons?

Het toepassen en gebruiken van nieuwe technologieën in de vorm van pilots creëert het benodigde momentum bij mensen binnen een organisatie en bij klanten voor verandering. Om dit te bewerkstelligen kunnen wij bij Mazars onze klanten een ‘proof of concept’ bieden via onze eigen kenniscentra (bijvoorbeeld analytics, RPA).

3.      Overweeg nieuwe technologieplatforms om bedrijven schaalbaar en flexibel te maken

Veel T&L-organisaties beschikken nog steeds over verouderde systemen en technologie, waardoor zij het tempo in de markt niet meer kunnen bijhouden. Daarom is het aan te bevelen om na te denken over nieuwe platforms: moeten we overschakelen naar de cloud? Hoe moet ons IT-landschap eruit zien om de digitale strategie mogelijk te maken? Welke nieuwe toepassingen zijn nodig? Hebben we een nieuw ERP-, CRM-, TMS-, WMS- of ander systeem nodig? Wanneer en met wie moeten we samenwerken? Bij Mazars kunnen we u helpen bij het opzetten, selecteren en implementeren van nieuwe technologieplatforms of -architecturen.

Manage mensen en verandering in de digitale transformatie

Bij digitale transformatie ligt de uitdaging niet in de technologie; het zijn de mensen en het managen van de bedrijfs- en procesveranderingen in de organisatie die ervoor zorgen dat de technologie echt de waarde oplevert die in de visie en de businesscase is gedefinieerd. Mensen en verandering vormen de kern van een succesvolle digitale transformatie. De complexiteit hiervan moet echter niet worden onderschat. Dit vereist een beheerste en gefaseerde aanpak die past bij de specifieke cultuur en werkwijze van een organisatie en de mensen waar het om gaat.

Mazars heeft veel kennis van de technologische en digitale transformatie bij T&L-bedrijven. In 2020 deden wij bijvoorbeeld al onderzoek naar data-analyse in de sector. Hieruit bleek dat visie en leiderschap vanuit de directie van de onderneming in deze sector noodzakelijk is om data-analyse binnen de organisatie te ontwikkelen. Bottom-up ontwikkeling vanaf ‘de werkvloer’ alleen is niet voldoende.

Wij denken graag mee met u over een concrete en bij uw organisatie passende richting en aanpak, er is hierbij geen one-size-fits-all.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie of bespreken welke aanpak bij uw organisatie past? Neem dan contact op met Marc Engel per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 43. Hij helpt u graag verder.