Keurmerk PayChecked in Transport

7 februari 2019 - De wet aanpak schijnconstructies (WAS) regelt de juridische ketenaansprakelijkheid voor het loon. Kort komt het erop neer dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor loonbetaling in de keten. U en uw opdrachtgevers willen niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met het loon van medewerkers van onder vervoerders. Het keurmerk PayChecked in Transport draagt zorg voor het beheersen van deze risico’s.

Transport Logistiek Nederland (TLN) en de verladersorganisatie Evofenedex hebben in 2016 het keurmerk PayChecked in Transport ontwikkelt. Inmiddels zijn ca. 250 ondernemingen in bezit van het keurmerk en melden ondernemingen zich met regelmaat aan. De voordelen van het keurmerk laat zich duidelijk uitleggen in de video op deze pagina, klik hier voor de video. Er is per 1 januari 2019 een nieuwe normenset gelanceerd, wat is er dan gewijzigd?

Uitbesteden van vervoer

U mag niet meer dan 5% van uw eigen omzet uitbesteden aan niet paychecked gecertificeerde onder-vervoerders. Wanneer het om een in het buitenland gevestigde onderneming gaat moet worden voldaan aan een voorgeschreven accountantsverklaring format, momenteel zijn we bezig deze te ontwerpen. Wij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken, mocht u zich in deze situatie herkennen moedigen wij u aan om contact op te nemen.

Inlenen van arbeidskrachten via een payroll onderneming

Ondernemingen die hun personeel via een payroll of uitzendonderneming verloont kan nu ook worden opgenomen in het register van keurmerk PayChecked in Transport.
De Uitzend of Payrollondernemingen moet dan wel ingeschreven staan in het register van de stichting normering arbeid (SNA): www.normeringarbeid.nl en zal er een steekproef omtrent juiste loonbetaling plaats vinden op het ingeleende personeel.

Expediteurs

Ondernemingen die vervoer uitbesteden middels een expediteur doen dat vaak op basis van een vervoers- of expeditie-overeenkomst. Voorheen was het niet mogelijk om expediteurs op te nemen in het keurmerkregister waardoor de verlader geen zekerheid kon verwerven aan zijn leverancier(s) in de keten. We zijn bezig om dit te repareren, mocht u zich in deze situatie herkennen moedigen wij u aan om contact op te nemen, wellicht bent u een geschikte onderneming om een pilot te doen.

Tips

Bij een eerste PayChecked controle lopen we vaak tegen dezelfde afwijkingen aan. We hebben deze voor u uiteengezet zodat u daar uw voordeel mee kunt doen. Klik hier voor het artikel op onze website.

Meer weten?

Bureau Cicero is gespecialiseerd in controle op de verplichtingen die uit de arbeidswetgeving voortvloeien. Tevens is Bureau Cicero een van de ontwikkelaars van het keurmerk PayChecked in Transport. Wilt u meer weten over het Keurmerk PayChecked in Transport? Neem dan contact op met Patrick Tom, Directeur Bureau Cicero, per e-mail of per telefoon: +31 (0)38 720 08 21.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

WORD LID VAN ONZE NIEUWSBRIEF