Kilometerheffing vrachtwagens per 2027

21 april 2022 - Onlangs is de Wet Vrachtwagenheffing aangenomen door de Tweede Kamer. Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zal de vrachtwagenheffing per 2027 ingaan. In dit artikel leest u wat dit voor uw transportonderneming mogelijk gaat betekenen.

Heffing op basis van gereden kilometers

Op dit moment heeft u met de volgende heffingen te maken voor binnenlandse vrachtwagens: brandstofaccijns, motorrijtuigenbelasting (MBR) en meestal belasting zware motorrijtuigen (BZM). Dit gaat vanaf 2027 veranderen. De motorrijtuigenbelasting wordt dan verlaagd en de belasting zware motorvoertuigen wordt helemaal afgeschaft. Daarvoor komt een heffing op basis van gereden kilometers op autosnelwegen en bepaalde N-wegen in de plaats.

De heffing gaat gelden voor alle vervoerders die rijden met vrachtwagens van meer dan 3.500 kilo, ongeacht of zij binnenlandse of buitenlandse kentekenhouder zijn. Daarmee wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens. Het tarief is gemiddeld € 0,149 (prijspeil 2019) per gereden kilometer. Hiermee wil de overheid aansluiten bij het heffingssysteem dat ook in buurlanden Duitsland en België wordt gehanteerd. De registratie zal plaatsvinden door een 'on-board-unit'.

Door vrachtverkeer te laten betalen voor het gebruik van de weg per kilometer, zullen transportondernemers in de meeste gevallen meer gaan betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen dan nu het geval is met de vaste heffingen op (zware) motorvoertuigen. De netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing zullen terugvloeien naar de sector om maatregelen voor innovatie en verduurzaming te financieren. Dit is onder andere nodig om in 2030 binnenstedelijk volledig overgeschakeld te zijn op zero emissie vrachtwagens.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de vrachtwagenheffing voor uw transportonderneming? Neem dan contact op met Pieter Tra, sectorleider Transport & logistiek per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 95 of met Joost Grieving per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 71. Zij helpen u graag verder.