Lagere drempelbedragen voor Europese aanbestedingen

11 december 2019 - De Europese Commissie heeft de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen gepubliceerd. Per 1 januari 2020 gaan de drempelbedragen iets omlaag. Is de geraamde waarde van uw opdracht als centrale of decentrale overheids-, onderwijs- of andere gesubsidieerde instelling evenveel of meer dan de Europese verlaagde drempelwaarde? Dan zal dit moeten worden aanbesteed volgens de Europees geldende aanbestedingsrichtlijnen.

Nieuwe drempelbedragen

De Europese Commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden vast. Per 1 januari 2020 gaan deze omlaag ten opzichte van de afgelopen twee jaar. De nieuwe drempelbedragen gelden voor alle Europese lidstaten vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. 

Let op: op opdrachten die vóór 1 januari 2020 worden uitgezet / aangekondigd, zijn de huidige drempelbedragen van toepassing.

Drempelbedragen 2020-2021

Klassieke sectoren: Richtlijn 2014/24/EU
De klassieke sectoren omvatten onder meer de centrale overheid, de decentrale overheid (provincies, gemeenten, waterschappen) en publiekrechtelijke instellingen, waaronder ook bepaalde gesubsidieerde instellingen vallen.

  • Werken: € 5.350.000,- (huidig: € 5.548.000,-)
  • Leveringen en diensten voor centrale overheid: € 139.000 (huidig: € 144.000,-)
  • Leveringen en diensten voor decentrale overheid: € 214.000,- (huidig: € 221.000,-)
  • Bepaalde werken voor meer dan 50% gesubsidieerd door aanbestedende diensten: € 5.350.000,- (huidig: € 5.548.000,-)
  • Aan bepaalde werken gerelateerde diensten die voor meer dan 50% gesubsidieerd worden door aanbestedende diensten: € 214.000,- (huidig: € 221.000,-)

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

  • Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken: € 5.350.000,- (huidig: € 5.548.000,-)
  • Dienstenconcessies: € 5.350.000,- (huidig: € 5.548.000,-)

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

  • Werken: € 5.350.000,- (huidig: € 5.548.000,-)
  • Leveringen en diensten: € 428.000,- (huidig: € 443.000,-)

Meer weten?

Wilt u meer weten over verlaagde drempelbedragen? Neem dan contact op met Ellen Timmer, advocaat bij Pellicaan Advocaten, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 91 of met Sander Boomman, Sectorleider public, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 27 Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?