Lagere loonheffingskorting voor niet-inwoners van Nederland

30 juli 2018 – Loonheffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Met ingang van 1 januari 2019 hebben niet-inwoners van Nederland geen recht meer op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Zij hebben uitsluitend nog recht op korting op het premiedeel, op voorwaarde dat ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

Voor het belastingdeel van de arbeidskorting geldt een uitzondering: werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden hebben nog wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Het belastingdeel van de overige heffingskortingen (algemene heffingskorting, jonggehandicaptenkorting, ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting) moet via de aangifte inkomstenbelasting geclaimd worden.

Het gevolg hiervan is dat er met ingang van 1 januari 2019 onderscheid wordt gemaakt tussen drie categorieën werknemers:

  • Werknemers die inwoner zijn van Nederland
  • Werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU, van een EER-land, Zwitserland of de BES-eilanden
  • Werknemers die inwoner zijn van een land dat niet onder de voorgaande twee categorieën valt

Elke categorie kent volgend jaar eigen loonbelastingtabellen.

Wat betekent dit voor u? 

Naast een wijziging in uw salarisadministratie, zult u van elke werknemer moeten bepalen of hij of zij inwoner van Nederland is. Bij een werknemer die zowel in Nederland als in het buitenland woont of verblijft, is het niet altijd eenvoudig vast te stellen of hij of zij inwoner van Nederland is. Hierbij is onder andere van belang waar het sociale en economische leven van de werknemer zich afspeelt, maar ook wat de intentie van de werknemer is om zich al dan niet langdurig in Nederland te vestigen.

Wat betekent dit voor uw werknemers?

Stel dat u een werknemer in dienst heeft die bruto € 2.000 per 4 weken verdient. Uw werknemer houdt dan vierwekelijks onderstaande bedragen netto over afhankelijk van het land waarvan hij inwoner is:

Inwoner van Nederland:

€ 1.653,69

Inwoner EU / EER / Zwitserland / BES-eilanden:

€ 1.616,53 (verschil € 37,16)

Inwoner ander land:

€ 1.555,61 (verschil € 98,08)

Dit kan voor uw werknemers dus leiden tot honderden euro’s minder aan netto loon op jaarbasis. Deze berekening is gemaakt op basis van de loonheffingsgegevens over 2018. De daadwerkelijke te hanteren bedragen in 2019 kunnen hiervan afwijken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij begrijpen dat dit grote gevolgen voor u en uw werknemers kan hebben. Graag werken wij samen met u aan een zo praktisch en voordelig mogelijke oplossing. Naast een goede procedure om vast te kunnen stellen of een werknemer als inwoner van Nederland kan worden gezien, kunnen wij u helpen bij het optimaliseren van uw salarisadministratie. Hierdoor kunnen er mogelijk andere loonvoordelen worden behaald voor uw niet in Nederland wonende werknemers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de loonheffingskortingen voor niet-inwoners van Nederland? Neem dan contact op met Niels Raaphorst (per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 19 03) of met Christina Akker (per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 19 30). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief