Leadership in Corporate Sustainability Survey

12 september 2018 - Mazars heeft, in samenwerking met Board Agenda en INSEAD, een survey opgesteld met als thema ‘Leadership in Corporate Sustainability’. Dit internationale onderzoek richt zich op de impact die bedrijven hebben op de omgeving, het klimaat, de mensen en de maatschappij. Oftewel: hoe zijn de producten en processen en de manier waarop het duurzame beleid is geïntegreerd in het bedrijfsbeleid en strategie van invloed op ‘sustainability’ / duurzaamheid?

Krijgen duurzaamheidsthema's voldoende aandacht?

Het onderzoek en de bijbehorende rapportage worden verzorgd in samenwerking met de INSEAD en Board Agenda. Dit is het eerste onderzoek waarmee achterhaald wordt wat de huidige opinie is van Europese bedrijven en de rol van het management als het gaat om besluitvorming op het gebied van duurzaamheid.

Doet u mee aan ons internationale onderzoek naar duurzaamheid?

Wij willen u vragen om deel te nemen aan het onderzoek door de survey in te vullen. Deze survey kan ingevuld worden tot en met 5 oktober 2018 en het invullen duurt ongeveer zeven minuten.

Naar de survey

De resultaten van het onderzoek worden gebundeld in een rapport dat in november 2018 gepubliceerd en verspreid wordt. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens.

Van nature betrokken bij de maatschappij

"Het succes van bedrijven wordt niet langer uitsluitend gemeten aan de hand van hun financiële prestaties. Onze zorg voor het algemeen welzijn gaat veel verder dan de kwesties die verband houden met onze professie en onze expertise. Daarom zijn we van nature betrokken bij de maatschappij; Of dit nu betekent actief deelnemen aan de meest urgente debatten van de samenleving, een sleutelrol spelen in het succes van initiatieven via de Mazars Foundation, ter ondersteuning van scholingsprojecten of het  motiveren van onze partners en medewerkers om een maatschappelijke rol op te pakken. We werken continu aan de inbedding van duurzaamheid in onze bestuursbesluiten en onze dagelijkse bedrijfsvoering." - Ton Tuinier, Chairman of the Executive Board