Looptijd 30%-regeling per 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaren

1 mei 2018 - Het kabinet wil de maximale looptijd van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 verkorten van acht naar vijf jaren. Het voorstel wordt opgenomen in het belastingplan 2019. De verkorting van de looptijd gaat zowel voor bestaande als nieuwe gevallen gelden.

Impact verkorting looptijd 30%-regeling

De looptijd heeft gevolgen voor zowel bestaande als nieuwe gevallen. Het kabinet heeft zich niet uitgelaten over eventuele overgangsmaatregelen voor bestaande situaties. Dit kan betekenen dat expats die reeds 5 jaar gebruik maken van de regeling per 1 januari 2019 de 30%-regeling niet meer mogen toepassen.

Nieuwe 30%-regelingen worden in beginsel afgegeven met een maximale looptijd van 8 jaren. Deze looptijd wordt dus verkort naar 5 jaren.

Redenen

De 30%-regeling wordt ter discussie gesteld omdat de kosten, die expats die in Nederland komen wonen moeten maken, lager zijn dan de vrije vergoeding van 30% van het brutoloon. De regeling schiet hiermee zijn doel (het vergoeden van extraterritoriale kosten) voorbij.

Om die reden is de 150-kilometergrens geïntroduceerd. Expats die binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens wonen, hebben geen recht meer op de 30%-regeling. Hoewel deze regeling als discriminerend werd ervaren, heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de 150-kilometergrens geoorloofd is.

Desondanks is de 30%-regeling geëvalueerd om te bezien of mogelijk meer maatregelen noodzakelijk zijn overcompensatie te voorkomen.

Expats moeten in het jaar van aankomst meer kosten maken dan expats die al enige tijd in Nederland verblijven. Door het inkorten van de looptijd naar 5 jaren wordt dit proces geacht ongeveer 5 jaren te duren. Na 5 jaren zal de expat geen extraterritoriale kosten meer hebben, waardoor de belastingvrije vergoeding voor deze kosten niet meer nodig is.

Wat kunt u doen?

Mogelijkerwijs zullen expats kiezen voor een kortere periode van verblijf in Nederland. De werkgever zal het beleid hierop aanpassen.

Werkgevers:

  • Bepaal de resterende looptijd van de 30%-regelingen van de expats in dienst
  • Bekijk, ten aanzien van de toepassing van de 30%-regeling, wat er in de arbeidsovereenkomst is opgenomen
  • Analyseer mogelijke alternatieven voor belastingvrije vergoedingen

Werknemers:

  • Bereken de financiële gevolgen van het mogelijk verliezen van de 30%-regeling
  • Kijk of één en ander gevolgen heeft voor bezittingen in box 3
  • Kijk of er alternatieven zijn, mogelijk zelfs vertrek uit Nederland

Meer weten?

Wilt u meer weten over de 30%-regeling? Neem dan contact op met Alexander Rasink per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 15. Hij helpt u graag verder.  

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

 

Mogelijk interessant voor u:

  • Mazars 30%-regeling risicoanalyse: hoe u de 30%-regeling kunt optimaliseren, de geldende voorwaarden kunt beheersen en belastingrisico's kunt beperken
  • Mazars Global Mobility Audit: controle over uw grensoverschrijdende belastingen en compliance, risicoanalyse en optimalisatie