Welke maatregelen treffen banken in de coronacrisis?

24 maart 2020 - Door het coronavirus is de financiële nood onder ondernemingen groot. Welke maatregelen treffen de banken in de coronacrisis? Op deze pagina informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.

Banken geven halfjaar uitstel van aflossingen

De coronacrisis brengt een grote schok teweeg in de samenleving en de economie. Daarom komen banken nu in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet (met gezamenlijke maatregelen die hun zakelijke klanten meer lucht geven. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten.

De gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tot € 2,5 miljoen. Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.

Garantie Ondernemersfinanciering (GO) tijdelijk verruimd

De (verruimde) regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) is bestemd voor ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Voorgesteld wordt het garantieplafond van de GO-regeling substantieel te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard, zodat ruimere financieringsmogelijkheden ontstaan voor ondernemingen. Met de GO-regeling worden zowel het mkb als grote ondernemingen geholpen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. De maximale GO-faciliteit wordt per onderneming tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.