Maatregelen regeerakkoord flexibele arbeid

10 oktober 2017 - Het nieuwe Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is op 10 oktober 2017 gepresenteerd door Rutte III, bestaande uit een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het kabinet Rutte III is van plan om enkele belangrijke wijzigingen door te voeren voor de flexibele arbeidsmarkt, die voor meer balans op de arbeidsmarkt moeten zorgen.

Het afsluiten van vaste contracten wordt daarbij gestimuleerd, schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie worden aangepakt. De belangrijkste maatregelen voor u op een rij:

Payrolling

Payrolling als zodanig blijft mogelijk. Wel worden een aantal maatregelen doorgevoerd die moeten voorkomen dat payrolling wordt gebruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden:

 • Het soepelere arbeidsrechtelijke regime van de uitzendovereenkomst wordt buiten toepassing verklaard. Het reguliere periode- en ketensysteem wordt nu van toepassing.
 • Werknemers moeten qua primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk worden behandeld als werknemers bij de inlener.

Uitzendwerk en detachering als zodanig staan niet ter discussie.

Tijdelijke contracten

 • De ketenperiode wordt verruimd van twee jaar naar drie jaar.
 • De verplichte tussenperiode van zes maanden die geldt nadat een werknemer verschillende opeenvolgende contracten heeft gehad, wordt losgelaten indien dit door de sociale partners wordt overeengekomen in het kader van sectorale kenmerken (conform seizoensarbeid).
 • De mogelijkheden voor een langere proeftijd worden verruimd.

Transitievergoeding

 • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidscontract recht op transitievergoeding in plaats van na twee jaar.
 • De berekening van de hoogte van de transitievergoeding wordt aangepast in het voordeel van de werknemer.
 • De mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding wordt verruimd. Scholingskosten binnen dezelfde organisatie gericht op een andere functie kunnen straks ook in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.
 • Werkgevers zijn geen transitievergoeding verschuldigd bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, indien hiervoor een bepaling in de desbetreffende cao is opgenomen.

Differentiatie WW-premie

Er komt een differentiatie van WW-premie naar type contract. Contracten voor onbepaalde duur krijgen een lager premiepercentage toegerekend dan contracten voor bepaalde tijd.

Ziekte

 • Voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsperiode bij ziekte verkort van twee jaar naar één jaar.
 • De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, wordt verkort van tien jaar naar vijf jaar.
 • Daarnaast zijn enkele maatregelen aangekondigd om de kans op het vinden van een baan voor WIA-gerechtigden te vergroten.

Ontslagrecht

Er wordt een cumulatiegrond geïntroduceerd in het ontslagrecht. In situaties waarin op afzonderlijke ontslaggronden onvoldoende wettelijke basis bestaat om een werknemer te ontslaan, kan ontslag alsnog plaatsvinden, als er bij meerdere gronden sprake is van problemen.

ZZP’ers

 • Een ZZP’er die minder verdient dan het minimum uurtarief wordt - bij een overeenkomst van langer dan drie maanden of bij het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten - aangemerkt als een werknemer. Het minimum uurtarief komt vermoedelijk te liggen tussen € 15 en € 18 per uur.
 • Bij een uurtarief dat boven het minimum uurtarief ligt, kan de opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring krijgen via een webmodule. Deze opdrachtgeversverklaring (mits naar waarheid ingevuld) biedt vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen en geeft dus vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandige ondernemers.

Meer weten over het regeerakkoord?

Het kabinet Rutte III is voornemens om diverse wijzigingen door te voeren die effect hebben op de flexibele arbeidsmarkt. Wilt u meer weten over de gevolgen van het regeerakkoord? Neem dan contact met Niels Raaphorst per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 03 of met Christina Akker per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 19 30. Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »