Mazars Next: de basis voor ondernemingsbeslissingen

30 juni 2020 - Het is voor u als transportondernemer van belang om altijd een actueel inzicht in de prestaties van uw onderneming te hebben. De coronacrisis heeft deze behoefte alleen maar versterkt.

Ontwikkelingen Transport & Logistiek sector

Gedurende de afgelopen tijd hebben wij een aantal ontwikkelingen gezien die de Transport & Logistiek sector zullen veranderen, ook nadat de coronacrisis is afgelopen:

  • Transportondernemers zijn creatief en passen zich snel aan bij ontwikkelingen op het gebied van interconnectiviteit (onder andere integratie van IT-oplossingen) en supply chain finance (het verbeteren van de financiële positie van bedrijven in de leverantieketen).
  • De wisselvalligheid in de omzet (tijdelijk wegvallen van omzet of een tijdelijke stijging in omzet) heeft gevolgen voor de juiste kostprijsberekening, waarbij ondernemingen zoeken naar de juiste manier om de kostprijs te berekenen.

Het is voor bovenstaande punten van belang dat u kunt vertrouwen op de juistheid van de cijfers en dat u ook snel en eenvoudig inzicht hebt in de betekenis van deze getallen. Het verschaffen van actueel inzicht op een eenvoudige manier wordt ook wel dashboarding genoemd.

Door te beschikken over actuele cijfers hebt u als transportondernemer inzicht in de kostprijs van uw dienstverlening en kunt u daarnaast benchmarken met diverse parameters. Aangezien de omzet in de transport- en logistiekbranche meestal hoog is en de marges vaak beperkt, kunnen kleine verbeteringen in de marge een grote impact hebben op het rendement binnen uw onderneming. Het is dan ook van belang dat u tijdig verbeteringen onderkent en wijzigingen kunt doorvoeren op basis van actuele cijfers, zodat uw concurrentiepositie versterkt.

Om tot een goed dashboard te komen is het van belang dat de gepresenteerde informatie tijdig beschikbaar, maar ook betrouwbaar is. Daarbij is het belangrijk dat het daaronder liggende proces goed is ingericht, specifiek wordt hier gedoeld op de inrichting van uw administratie. De specialisten van Mazars Next kunnen u helpen bij het op een juiste manier inrichten van het gehele proces, zodat u als transportondernemer tijdig beschikt over de gewenste informatie.

Mazars kan u helpen

Door samen met u te sparren over de belangrijkste doelstellingen (KPI’s) op financieel gebied voor uw transportonderneming, kunnen we uw dashboard zo inrichten om u een  actueel inzicht te geven in de doelstellingen die voor u van belang zijn. De aanwezigheid van branchekennis, financiële expertise en technische kennis bij de specialisten van Mazars Next zorgt ervoor dat we u van A tot Z kunnen begeleiden in het proces om te komen tot een actueel en betrouwbaar dashboard.

Meer weten?

Wilt u meer weten over  Mazars Next en de mogelijkheden die het u kan bieden voor uw onderneming? Neem dan contact op met Julius Kuhlmann per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 18 11. Hij helpt u graag verder.