Consultatievoorstel: Mogelijk einde van de privacy van donateurs van goede doelen organisaties

4 januari 2019 - Op 21 december jl. is een internetconsultatie van start gegaan die – als een wet volgens het consultatievoorstel wordt aangenomen – een einde zal maken aan de privacy van een grote groep donateurs van goede doelen organisaties.

Inhoud consultatievoorstel

Het consultatievoorstel legt verplichtingen op aan stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen en gelijksoortige entiteiten, hierna ‘goede doelen organisaties’ genoemd. Volgens het voorstel moet iedere goede doelen organisatie binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een donatieoverzicht opstellen met alle donaties van € 15.000 of meer in het boekjaar. Het begrip ‘donatie’ is breed gedefinieerd en omvat ook legaten en andere ontvangsten uit nalatenschappen. Op het overzicht worden vermeld:

  • het bedrag van de donatie
  • de naam en de woonplaats / zetel van degene die de donatie heeft gedaan
  • datum van ontvangst van de donatie
  • de datum van het opstellen van het donatieoverzicht

Bij kerkgenootschappen moet soms nog extra informatie worden vermeld.

Het donatieoverzicht moet binnen acht dagen na het opstellen via de website van de goede doelen organisatie openbaar worden gemaakt en moet gedurende zeven jaar rechtstreeks en permanent toegankelijk zijn. Als de goede doelen organisatie geen website heeft, wordt het donatieoverzicht openbaar gemaakt door deponeren bij het handelsregister. Na afloop van de zeven jaarstermijn moeten de persoonsgegevens van de donateurs worden verwijderd.

Een uitzondering op de openbaarmaking van persoonsgegevens van donateurs is alleen mogelijk als het naar het oordeel van de Minister voor Rechtsbescherming gelet op het belang van de veiligheid van die persoon noodzakelijk is. Dat betekent dat het niet eenvoudig zal zijn om aanspraak te maken op een uitzondering.

Donateurs kunnen hiermee ‘invloed kopen’

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dat het voorstel heeft opgesteld, veronderstelt dat met de openbaarmaking van donateurs van goede doelen de misdaad kan worden bestreden. Uit de concept toelichting blijkt dat het Ministerie meent dat een donateur die € 15.000 of meer schenkt daarmee “invloed kan kopen“. Elders staat dat met een dergelijke donatie “significante invloed” kan worden gekocht en ook wordt gezegd dat bij dat bedrag het risico op ongewenste beïnvloeding groot zou zijn. Opvallend is dat een analyse van de typen goede doelen organisaties ontbreekt. Hiermee worden alle not-for-profit (stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen) hetzelfde behandeld, terwijl er in sommige groepen wellicht meer kans is op ongewenste beïnvloeding dan in andere.

Mogelijke gevolgen

De eerste consequentie van het consultatievoorstel is dat goede doelen organisaties een afzonderlijke donateursadministratie dienen bij te houden en bepaalde persoonsgegevens van donateurs moeten administreren en openbaar maken, waarbij de vraag rijst of de inspanningen evenredig zijn aan het doel (criminaliteitsbestrijding). Als een grote meerderheid van de donateurs niets te maken heeft met criminaliteit of ongewenste beïnvloeding, is het dan evenredig om alle goede doelen organisaties op te zadelen met administratie- en openbaarmakingsverplichtingen?

De tweede consequentie is dat de namen en woonplaatsen van alle € 15.000+  donateurs openbaar worden gemaakt. Dit maakt het mogelijk voor private partijen, zoals handelaren in persoonsgegevens, om het profiel van de donateurs te verbeteren en kan ook het nodige over het inkomen worden afgeleid. Een dergelijke maatregel zal invloed hebben op de privacy van de donateurs. Het is denkbaar dat deze regelgeving invloed zal hebben op het schenkingsgedrag.

Mazars houdt u graag op de hoogte van de verdere voortgang en gevolgen van dit consultatievoorstel.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het consultatievoorstel en de mogelijke gevolgen? Neem dan contact op met Ellen Timmer, advocaat bij Pellicaan Advocaten per e-mail of per telefoon via +31 (0)88 627 22 91 of Sander Boomman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 27. Zij helpen u graag verder.