Update - NOW 3.0: veranderingen per 1 oktober 2020

29 oktober 2020 – Het ministerie van Economische Zaken heeft op 28 augustus 2020 laten weten de NOW-regeling per 1 oktober 2020 te verlengen met drie tijdvakken van drie maanden. Dit besluit is onderdeel van het aangekondigde steun- en herstelpakket. Naar verwachting zal het vanaf 16 november 2020 mogelijk zijn om de NOW 3.0 aan te vragen. Wij informeren u graag over de wijzigingen die deze regeling met zich meebrengt.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in de NOW 3.0 zijn (in hoofdlijnen): 

 • De NOW 3.0 loopt tot 1 juli 2021 en zal zijn opgedeeld in drie tijdvakken van drie maanden (derde, vierde en vijfde tranche)
 • Het eerste tijdvak van de NOW 3.0 staat open voor werkgevers met een omzetdaling van ten minste 20%
 • Vanaf 1 januari 2021 komen alleen werkgevers in aanmerking met een omzetdaling van ten minste 30%
 • Er komt een geleidelijke afbouw van het vergoedingspercentage en wel als volgt:
  • Eerste tijdvak: 80%
  • Tweede tijdvak: 70%
  • Derde tijdvak: 60%
 • Tegenover de afbouw van de vergoeding bestaat de mogelijkheid om de loonsom (vrijwillig) geleidelijk te laten dalen:
  • Eerste tijdvak: 10%
  • Tweede tijdvak: 15%
  • Derde tijdvak: 20%

Deze daling in de loonsom zal geen gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie. De (vrijwillige) afbouw van de loonsom kan tot stand komen door bijvoorbeeld afbouw van het personeelsbestand door ontslagen of natuurlijk verloop, of het vragen van een loonoffer van de werknemers.

 • De ontslagboete uit de NOW 2.0 komt te vervallen
 • Het maximaal te vergoeden dagloon zal in het derde tijdvak dalen tot eenmaal het dagloon (nu nog tweemaal het dagloon)
 • De NOW 3.0 bevat een inspanningsverplichting voor werkgevers om de werknemers die worden ontslagen zo snel en soepel mogelijk aan nieuw werk te helpen. Deze inspanningsverplichting is in de regeling verwerkt als een verplichting van de werkgever dat hij contact opneemt met het UWV voor ondersteuning naar ander werk indien de werkgever tijdens de subsidieperiode van een tranche, waarvoor hij subsidie heeft aangevraagd, het UWV om toestemming vraagt voor bedrijfseconomisch ontslag. Wanneer niet aan deze verplichting wordt voldaan, leidt dit tot een korting van 5% op het subsidiebedrag.

De kaders van de NOW 3.0

Het doel van de NOW 3.0 is hetzelfde als dat van zijn voorgangers NOW 1.0 en 2.0, namelijk het behoud van werkgelegenheid. Tegelijkertijd wil het kabinet bedrijven de mogelijkheid geven om zich samen met de werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie, waarin het onvermijdelijk is dat er ontslagen zullen vallen. Niet alle werkgelegenheid zal kunnen worden behouden. In sommige sectoren zal, naar verwachting, de werkgelegenheid blijvend lager zijn dan voor de coronacrisis. Samen met de overige maatregelen uit het herstel- en steunpakket, zijn de maatregelen gericht op omscholing en begeleiding van werk-naar-werk.

De NOW 3.0 geldt voor een periode van negen maanden. Dit geeft de samenleving de mogelijkheid om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. Een nieuwe regeling voor een periode van drie maanden wordt hiervoor te kort geacht.

Het is voor het kunnen aanvragen van de NOW 3.0 niet van belang of wel of niet werd deelgenomen aan de NOW 1.0 of de NOW 2.0.

Aanvraagperiodes

De (beoogde) aanvraagperiodes voor het voorschot onder de verschillende tranches van de NOW 3.0 zijn als volgt. 

 • Eerste tijdvak: 16 november 2020 tot en met 13 december 2020
 • Tweede tijdvak: 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021
 • Derde tijdvak: 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021 

De aanvraag van de definitieve vaststelling van de tranches van de NOW 3.0 dient binnen 24 weken na 1 september 2021 te worden ingediend.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de NOW-regeling? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65 of met Renee Pauli per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 24 38. Zij helpen u graag verder.